Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Teorie motywacji - Wyróżnić możemy m.in. następujące toerie: - motywacja wg Taylora - teoria potrzeb Maslowa - dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga - motywacja wg Alderfera - teoria X...

Kultura organizacji - W świecie zmian zachodzących na całym świecie , organizacje dnia dzisiejszego stoją przed koniecznością wprowadzania kultury organizacji, która nie była...

Motywacja zewnętrzna - Angażowanie się w jakieś działanie wskutek zewnętrznych nacisków lub dla zewnętrznych korzyści, a nie dlatego, że wykonywanie zadania sprawia nam...

Motywacja wewnętrzna - Angażowanie się w jakieś działanie, ponieważ sprawia nam ono przyjemność bądź wzbudza nasze zainteresowanie, a nie wskutek zewnętrznych nacisków lub...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Przy wykorzystaniu odpowiednich systemów motywacyjnych umożliwi przyjęcie do firmy najlepszej kadry. Jej systematyczne szkolenie, promowanie oraz wykorzystanie w strukturach organizacyjnych...

Burza mózgów - (z ang. brainstorming lub brainstorm session), zwana również twórczą dyskusją, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania nowych pomysłów dotyczących metod rozwiązywania...

Potrzeby ludzkie według Maslova - Maslova stworzył piramidę, w której występuje hierarchizacja potrzeb: • fizjologiczne (najważniejsze) – głód, pragnienie • bezpieczeństwa – pewność, ochrona • społeczne –...

Rodzaje potrzeb ludzkich - Potrzeby ludzkie dzielimy na potrzeby: • egzystencji – np. pokarmowe, zdrowotne, bezpieczeństwa • prokreacji i rozwoju – np. opieki, dydaktyczne, rodzinne • funkcjonalne...

Etapy selekcji pracowaników - Proces selekcji obejmuje wiele etapów, na których wykorzystuje się właściwe każdemu z nich metody: 1. zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów; 2....

Selekcja pracowników - Selekcja jest procesem zbierania informacji o kandydatach na pracowników i dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego na wakujące stanowisko. Selekcji dokonuje się...

Rekrutacja - Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję. Wyróżniamy rekrutację: - rekrutację ogólną, - rekrutację segmentową. Rekrutacja ogólna...

Strona 8 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa