Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Proces konfliktu - Rozumiany jest jako zbiór działań wykonywanych przez kierującego konfliktem, którym może być jedna ze stron konfliktu, przełożony jednej ze stron...

Przyczyny konfliktów - To np.: 1. wzajemna zależność przy realizacji zadań, 2. asymetrie związane z zadaniami, 3. zależność między kryteriami oceny a nagrodami, 4. zróżnicowanie w organizacji, 5....

Elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi - To: 1. Planowanie zasobów ludzkich obejmuje: - analizę stanowisk pracy: to systematyczne procedury zbierania i rejestrowania informacji dotyczących poszczególnych stanowisk pracy, zwiera...

Przyczyny wzrostu znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi - To: - w nowoczesnym przedsiębiorstwie koszty pracy są wysokie, stanowiące znaczny udział w łącznych kosztach działalności - zarządzanie zasobami pracy ma wpływ...

Istota zarządzania zasobami ludzkimi - Zarządzanie zasobami ludzkimi to wszelkie działania organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej. Trzeba pamiętać, że gospodarowanie...

Zewnętrzne PR - Sprawia, że utrwalają się pozytywne skojarzenia z organizacją, wzrasta sprzedaż i firma silniej przywiązuje do siebie dotychczasowych klientów oraz zdobywa...

Abraham Maslow - Na podstawie badań autor słynnej hierarchii potrzeb A. Maslow dowodzi, że ludzie posiadają o wiele większy potencjał niż im się...

Definicja konfliktu - J.Stoner i Ch.Wankel definiują konflikt w organizacji jako spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się...

Zewnętrzny rynek pracy - Uczestnikami zewnętrznego rynku pracy są wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, w tzw. wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W...

Wewnętrzny rynek pracy - Tworzą osoby zatrudnione w firmie. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na to, by zawsze, gdy pojawia się wakat (wolne stanowisko pracy),...

Rekrutacja segmentowa - Służy przyciąganiu kandydatów z konkretnego segmentu rynku pracy – specjalistów. Jest szczególnie wskazana, gdy pragniemy zatrudnić menedżera, pracownika komórki badawczej....

Rekrutacja ogólna - Jest najbardziej odpowiednia, gdy pragniemy przyciągnąć kandydatów na operacyjne stanowiska pracy, pozyskać personel bezpośrednio produkcyjny. Procedury stosowane w tym przypadku...

Strona 7 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa