Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Model Sita - Wady: - fluktuacja pracowników, a to wymaga poszerzenia kosztów związanych ze zwolnieniami, rekrutowanie i selekcjonowanie pracowników - rywalizacja między pracownikami - blokowanie realizacji...

Strategiczne zarządzanie ludźmi - Odnosi się do ogólnego kierunku, w którym chce podążać organizm, by osiągnąć założone cele za pośrednictwem pracowników, podkreśla się znaczenie...

Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie kadrami - ZZL odróżnieniu od ZP podejmuje: - czynności związane z różnymi aspektami stosunków pracowników z organizacją, co połączone jest z akcentowaniem nadrzędności...

Teoria NLW Freda Fiedlera - Pierwszą sytuacyjną teorią przywództwa była teoria NLW opracowana przez Freda Fiedlera. NLW oznacza najmniej lubianego współpracownika Fiedler wyróżniał dwa style...

Model Vroma Vettona Jago - Model ten koncentruje się jedynie na określeniu w jakim zakresie podwładni mają uczestniczyć w procesie przywództwa. Model ten ustala normy...

Teoria ścieżki do celu - To drugi model sytuacyjnego podejścia do przywództwa. Jest ona najściślej związana z nazwiskami M.EVANSA z R.HOUSE’A. Teoria ta mówi o...

Motywowanie - Jest takim działaniem, które powoduje, że pracownicy zachowują się w określony sposób. Nowoczesne organizacje zmierzają do tworzenia struktury organizacji płaskiej...

Potrzeba osiągnięć - Wyraża się najczęściej we współzawodnictwie ze standardem doskonałości (np. najlepsze możliwe wykonanie pracy) lub współzawodnictwie z innymi ludźmi. Motyw osiągnięć...

Potrzeby przynależności - Dominacja tej potrzeby powoduje dużą gotowość kierownika do uczestniczenia w działaniach społecznych wymagających styczności interpersonalnych, do nawiązywania więzi osobistych. Kierownicy...

Potrzeba władzy - Dobry kierownik zdaniem Mc Clellanda, to taki, który kieruje się potrzebą władzy, jednak nie potrzebą władzy osobistej, lecz „uspołecznionej”. Podstawą...

Teoria motywacji osiągnięć - Teoria D. Mc Clellanda posiada dużą przydatność dla praktyki zarządzania, szczególnie w zakresie motywowania ludzi do pracy. Zostanie ona omówiona...

Potrzeby fizjologiczne - Uwarunkowane funkcjami organizmu (zaspokojenie głodu, sen itp.). Jeżeli potrzeby te nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi wypierając je na dalszy...

Strona 5 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa