Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ocena pracowników - błędy oceny - To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub prawie) ocen...

Model selekcji kandydatów - Zależnie od wymagań (w szczególności od możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który trzeba spełnić stosuje się trzy...

Zarządzanie czynnikiem ludzkim - Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w tej strukturze,...

Historia (fazy) zarządzania kadrami - Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano...

Zarządzanie potencjałem ludzkim - (inaczej: społecznym) to wyzwolenie wewnętrznych umiejętności, chęci pracowników poprzez kładzenie nacisku na kreatywność, innowacyjność (pomysł) ludzi (już począwszy od rozmowy...

System Human Resources R. Millesa - System Human Resources (zasoby ludzkie): - PLANOWANIE ZATRUDNIENIA - REKRUTACJA PRACOWNIKÓW - SELEKCJA PRACOWNIKÓW - PLANOWANIE KARIER INDYWIDUALNYCH - POMOC W ROZWOJU PRACOWNIKÓW - OCENA PRACOWNIKÓW -...

Filozofia technostruktury (Arbreit) - Najwyższe szczeble menedżerskie i zarządzania oraz średni szczebel zarządzania, który ma wpływ na politykę produktową i marketingową firmy. Filozofia ta jest...

Leasing kadrowy - Daje korzyści wówczas, gdy: - istnieje krótkotrwałe wąskie gardło kadrowe - spadek produkcji spowodowany niedoborem stałych pracowników są wysokie koszty szybkiej...

Podmioty uczestniczące w procesie kadrowym - Podmioty mające wpływ na zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie można podzielić na: - podmioty zewnętrzne (działające w otoczeniu przedsiębiorstwa) - podmioty wewnętrzne...

Istota procesu kadrowego - Sprawne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie wymaga klarownego podziału zadań i kompetencji między uczestnikami tego procesu. Niezbędne jest wskazanie na to...

Prognozowanie popytu zarządzania ludźmi - Analiza statystyczna – wykorzystanie danych zawartych w dokumentach przedsiębiorstwa, wśród których jako zmienne prognostyczne wykorzystujemy te, które istotnie wpłynęły na...

Model kapitału ludzkiego - Wady: - wysokie koszty w związku z doborem i selekcją oraz z rozwojem pracowników - stosowanie różnorodnych metod selekcji (koszty) - konieczność kształcenia...

Strona 4 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa