Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kapitał relacyjny - Odnosi się do relacji sieci współpracowników, ich zadowolenia z firmy oraz lojalności wobec niej. Ten rodzaj kapitału obejmuje wiedzę o...

Kapitał strukturalny - To organizacyjne zdolności firmy do spełnienia wymagać rynku. Obejmuje to rutynowo zachodzące procesy w firmie i struktury wspierające, poszukiwanie optymalnej...

Kapitał intelektualny - To inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia majątku o wyższej wartości. Inaczej...

Korzyści - zalety coachingu - Coaching pozwala na: – wzmocnienie silnych stron pracownika – przerwanie barier w zachowaniach (np. strach przed przemawianiem) – osiągnięcie pełnego potencjału przez ciągłe...

Coaching wspierający - Stosowany gdy pracownik 'wciągnie się' w strukturę firmy. Coach jest osobą towarzyszącą w rozwoju w przypadku osób, które sprawdziły się na...

Coaching bezpośredni - Dotyczy młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy po rekrutacji okazali się być 'dobrym materiałem' – którzy mają predyspozycje do bycia liderem. Jest to...

Organizacja samokształcąca - To taka, która daje pracownikom szanse rozwoju, inaczej mówiąc, jest to taka organizacja, która sama się uczy i zachęca da...

Definicja coachingu - Coaching olega na partnerstwie, w którym wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem prowadzi do maksymalizowania potencjału osoby poddanej treningowi i...

Coaching - Czyli patronat. Ma służyć rozwojowi pracownika, ma kształt partnerstwa. Jest to wspólne ustalanie celów i sposobów wykonania pracy przez pracownika...

Motywatory - To aspekty pracy, które powodują zadowolenie gdy wystąpią. Zaliczają się do nich: ciekawe zadania, uznanie za wykonanie pracy, poczucie autorstwa...

Wartościowanie pracy - Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem, zmierzającym do ustalenia różnic w treści (trudności) różnych prac i stanowisk pracy –...

Funkcje kultury organizacji - To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2. Percepcyjna - zawiera wzory zachowań...

Strona 3 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa