Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Motywacja pozytywna - Opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie, zmiana stanowiska na lepsze, opierają...

Motywacja negatywna - Jest to zagrożenie co człowiek osiągnie lub co mógłby osiągnąć (utrata pracy, przesunięcie z pracy) czyli motywacja przez zagrożenie. Prowadzi...

Motywowanie i motywacja - Jest: • jest procesem wieloaspektowym • różnie rozumiany, pobudza i utrwala • najczęściej rozumie się pod tym pojęciem stan gotowości do podejmowania określonych...

Teoria X oraz Y - Teoria X - przeciętna istota ludzka z natury nie lubi pracować i będzie unikać pracy, gdy tylko będzie to możliwe;...

Techniki oceniania pracowników - Obecnie coraz częściej ocenia się pracowników w oparciu o określone grupy funkcyjne, np. komórki personalnej, finansów, sprzedaży. Zaletą w tej...

Zasady oceniania pracowników - Metodologia działań zmierzających do opracowania podsystemu ocen jest pochodną przyjęcia zasad oceniania: 1. Kompleksowość - oceny przeprowadzone są we wszystkich sferach...

Cele systemu ocen pracowników - System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów: • dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry kierowniczej i pracowniczej zatrudnionej w...

Funkcje oceny pracowaników - Ocena pracowników spełnia dwie funkcje: - ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej jakość, wywiązywanie się z...

On the job training - Przyuczenie w działaniu. Pracownik wdraża się do pracy na swoim stanowisku pod opieką starszego stażem pracownika. Metoda może być stosowana...

Kształcenie i rozwój - To elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na...

Kariera oparta na autonomii - Polega na dążeniu do samodzielności Taki pracownik pragnie uwolnić się od krępujących ograniczeń. Nie jest on zainteresowany stanowiskami kierowniczymi i...

Kariera specjalisty - Polega na rozwoju kwalifikacji pracownika w dziedzinie, która go szczególnie interesuje, w której jest szczególnie uzdolniony. Kariera specjalisty jest typem...

Strona 1 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa