Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie strategiczne

Restrukturyzacja adaptacyjna - Najpierw pojawiają się zmiany w otoczeniu a potem przedsiębiorstwo wprowadza u siebie zmiany aby dopasować się do otoczenia, im szybciej...

Restrukturyzacja antycypacyjna - Przedsiębiorstwo analizując otoczenie przewiduje pewne zmiany otoczeniu chce z wyprzedzeniem wprowadzić zmiany, bo gdy zmiana realnie zajdzie w otoczeniu, przedsiębiorstwo...

Restrukturyzacja kreatywna - Wprowadzona niezależnie od sytuacji otoczenia. Celem jest wywołanie, zainicjowanie korzystnych działań konsumentów w otoczeniu.

Planowanie - Planowanie działalności tworzy zespół czynników polegający na wyznaczaniu działań zmierzających do realizacji określonych celów w przyszłości na podstawie wyboru jednego...

Misja firmy - Podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców. Określenie misji wymaga znalezienia odpowiedzi na...

Zarządzanie przez cele - Określenie zarządzanie przez cele zostało spopularyzowane jako jeden ze sposobów planowania przez Petera Druckera w 1954r. w jego książce „The...

Etapy planowania strategicznego - To: 1. Formułowanie celów organizacji 2. Ocena obecnej sytuacji 3. Analiza otoczenia 4. Analiza (badanie) zasobów 5. Rozpoznawanie strategicznych okazji i zagrożeń 6. Określanie niezbędnych zmian...

Podejścia do sformalizowanego planowania strategicznego - wg Arthur'a Thompson'a: 1. Z dołu do góry - jednostki organizacyjne przekazują swe strategie do kierownictwa naczelnego, które stara się je...

Sformalizowany sposób planowania strategicznego - To: 1. Formułowanie celów - analiza i zrozumienie roli organizacji, zdefiniowanie misji, ustalenie zadań. 2. Identyfikacja obecnych zadań i strategii - co...

Poziomy strategii - wg Arthur'a Thompson'a: 1. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa - kształtowana przez naczelne kierownictwo, dotyczy działań podejmowanych przez organizację jako całość. 2. Strategia...

Zalety i wady planowania strategicznego - To: Zalety planowania strategicznego: • zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania działań organizacji • dostarczenie większej ilości niezbędnych do działania informacji • minimalizacja możliwości popełnienia błędów. Wady planowania...

Planowanie strategiczne - To sformalizowany proces długofalowego planowania stosowanego do określenia i realizacji celów organizacji.

Strona 8 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>RSS - Mapa