Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie strategiczne

Rodzaje planów w zarządzaniu - Wyróżniamy następujące plany: 1. strategiczny - określa zasady alokacji zasobów. składa się z (omeny działania, strategicznej przewagi, celów strategicznych, funkcjonalnych programów...

Macierz ADL - Macierz ta jest skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: 1. stopień dojrzałości dziedziny – jest ona oparta na 4-fazowym cyklu życia produktu; 2....

Mapa grup strategicznych - Jest to graficzna metoda, która pozwala nam zakwalifikować firmę do określonej grupy strategicznej, czyli stwierdzić z kim my i w...

Metoda General Electric - Operuje różnymi czynnikami, co pozwala dykcji firmy na wyciąganie większej liczby wniosków. Jednocześnie dotychczasowe wskaźniki stosowane przez BCG zostały w...

Macierz McKinsey - General Electric (GE) - Technika ta powstała w latach siedemdziesiątych w wyniku współpracy firmy General Electric Corporation z firmą konsultingową McKinsey. Można ją uznać...

Styl konsultacyjny - W stylu konsultacyjnym dyrektor przedstawia problem i opinię o nim, prosząc o zdanie podwładnych. Analizuje zebrane opinie i podejmuje decyzje...

Teoria Z - jest próbą dostosowania niektórych elementów japońskiej filozofii zarządzenia do warunków amerykańskich. Występowały tam niektóre elementy Teorii Y, nawiązujące głównie do...

Elementy zarządzania strategicznego - To: - analiza przeprowadzana w dwóch obszarach (wnętrze i otoczenie firmy), przeprowadza się tu analizę SWOT, prognozy wskaźników, przybliżenie odpowiedzi...

Istota zarządzania strategicznego - Wg R.Gryffina zarządzanie strategiczne jest kompleksowym, ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzyjających wyższemu stopniowi zgodności...

Organizacja wirtualna - W odróżnieniu od tradycyjnej organizacji, jest to organizacja pozorna (niewidzialna), pozbawiona tradycyjnej struktury fizycznej (budynki, personel i inne) i zarządu....

Znaczenie reengineeringu - Twórcy reengineeringu M. Hammer i J. Champy twierdzą, że udane zastosowanie tej metody w przedsiębiorstwie pozwala na: - skrócenie cyklów produkcji...

Reengineering w zarządzaniu - To jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania. Sformułowana przez Michaela Hammer’a i Jamesa Champy w roku 1990. Książka...

Strona 5 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>RSS - Mapa