Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie strategiczne

Cechy zarządzania operacyjnego - To: 1. Wyczerpywanie istniejącego potencjału sukcesu 2. Krótkookresowe koncepcje sprawnościowe 3. Nieelastyczność, skłonności do biurokratyzmu 4. Duża znajomość szczegółów 5. Egoizm resortowy 6. Stopniowe zmiany

Cechy zarządzania strategicznego - To: 1. Ustala cele przedsiębiorstwa 2. Strategie 3. Tworzy potencjał efektu i wartości logistyczne 4. Długi horyzont planowania 5. Elastyczność

Analiza konkurencyjności Portera - Analiza konkurencyjności jest alternatywą dla wyżej wymienionych metod. Została ona rozwinięta przez M.E. Portera. Prowadzona jest przy założeniu, że pozycja...

Macierz oceny rynku A.D. Littlea - Dwudziestopolowa, wykorzystuje kategorie cyklu życia produktu (4 fazy) oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (5 sytuacji) do analizy konkretnych sytuacji. Wyeliminuje ona...

Macierz GE General Electric - Macierz ta określana jest również jako macierz atrakcyjności produktu i atrakcyjności sektora. Koncepcja powstała w latach siedemdziesiątych w firmie...

Metody portfelowe i ich istota - Stanowią zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określanie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Nazwa metod pochodzi z gospodarki finansami,...

Bariery działań planistycznych - To m.in.: - niezdolność do pogłębionej działalności planistycznej, wynikającej z wyczerpania koncepcji lub/i braku treningu; - nieodpowiedni proces tworzenia planu, polegający np....

Cechy dobrego planu - To plan: - celowy, czyli dopasowany do celu; - wykonalny, a wiec możliwy do zrealizowania; - niesprzeczny, tzn. że każda czynność wcześniejsza umożliwia...

Metoda SPACE - Charakteryzuje: 1. Uwzględniane są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. 2. Podstawowymi kryteriami wyboru są: - siła finansowa przedsiębiorstwa; - zdolność (przewaga) konkurencyjna firmy; - siła sektora,...

Analiza SWOT - TOWS - Charakteryzyuje: 1. Jest kompleksową metodą oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku w oparciu o badanie potencjału firmy oraz jej otoczenia 2. W...

Strategie wobec SJB wynikające z macierzy BCG - To: 1. Inwestowanie (build) Cel: wzrost udziału w rynku nawet kosztem bieżących przychodów. Odniesienie: „znaki zapytania”. 2. Utrzymywanie (hold) Cel: zachowanie dotychczasowego udziału w rynku...

Metody wspomagające wybór strategii - To: 1. Metody portfelowe: a) macierz BCG (Boston Consulting Group); b) macierz GE (General Electric) / McKinsey’a; c) macierz ADL (Arthur D. Little Company). 2....

Strona 3 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>RSS - Mapa