Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie strategiczne

Phillips 66 Buzz Session - 6 zespołów po 6 osób dyskutuje 6 minut Technika stosowana przez firmę 3M – znana z wynalezienia korektorów, samoprzylepnych karteczek Osoby spotykają...

Synektyka gordona - Synektyka – to łączenie ze sobą różnych elementów z różnych dziedzin, które na pozór nie mają ze sobą nic wspólnego...

Technika delficka - Dotyczy problemów długofalowych o skali międzynarodowej, strategicznych. Technika tylko pisemna, występuje w dwóch wersjach: albo 10 osób, albo od 50...

Metoda 635 - Brainwriting - Udział bierze 6 osób + przewodniczący, metoda jest powszechnie stosowana w życiu codziennym przy rozpoczęciu pracy. Osoby siadają przy okrągłym...

Burza mózgów - Brainstorming - OSBORN 1965 r. Początkowo wszyscy myśleli, że technika nadawała się tylko do marketingu. Składa się z 10 osób + lider (tylko...

Plan - To określanie celów działalności firmy, odpowiedź na prognozowanie. Decydowanie to proces wyboru jednej możliwości spośród kilku na podstawie kryteriów, przy wykorzystaniu...

Planowanie na poziomie strategicznym - To: • stawiamy cele, które dotyczą szeroko rozumianego rozwoju firmy • dane wejściowe: słabe i silne strony firmy, raporty, prognozy. • wynikiem powinny...

Co to jest misja firmy - To przedmiot działalności firmy, sens jej istnienia. Określenie przedmiotu jej działalności i rynków, na jakich będzie działać. Powinna być w...

Planowanie na poziomie taktycznym - Wygląda tak: • na końcu (wyjściu) chcemy mieć: harmonogramy czynności, preliminarze dla kosztów, wydatków oraz budżet. • wejścia to: programy inwestycyjne i...

Planowanie na poziomie operacyjnym - To określanie zadań na okres do 1 tygodnia dla najmniejszych jednostek organizacyjnych (np. brygad) lub dla poszczególnych pracowników (wszystko znormowane,...

Kontrolowanie - To porównywanie otrzymanych wyników z wzorcami. Ze względu na rodzaje wzorców wyróżniamy 3 rodzaje kontroli: - jakościową (techniczną): normy - finansową: wskaźnik...

Model pięciu sił Portera - Idea konkurencji wg Michaela Portera polegająca na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby najlepiej wykorzystać przewagę jaką posiada w stosunku do...

Strona 2 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>RSS - Mapa