Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie produkcją

Czym jest Lean Management - To zintegrowane zarządzanie zorientowane na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu tworzenia wartości. Celem jest stale rosnąca...

Założenia koncepcji Lean Production - Dotyczą: 1. pracy w grupach i w zespołach, 2. delegowania odpowiedzialności na najniższy szczebel, 3. decentralizacji realizacji wszystkich zadań i funkcji, szczególnie w...

Znaczenie lean management - Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje się zinterpretować jako wysmuklenie, wyszczuplenie, odchudzenie...

Innowacja - To: - Innowacja jest kierowanym wysiłkiem organizacji na rzecz opanowania nowych produktów i usług, bądź też nowych zastosowań istniejących produktów i...

Systematyczna innowacja wg Druckera - To: 1. Nieoczekiwane zdarzenie –najlepszy sposób do zmiany 2. Niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej 3. Innowacja wynikająca z potrzeb procesu 4. Zmiany...

Cechy procesu innowacyjnego - To: 1. interakcyjny (uzależniony od wielu różnych czynników), 2. zintegrowany (łączy w sobie odmienne potrzeby, wiedzę, integruje odmienne instytucje), 3. interdyscyplinarny, 4. sieciowy (musi...

Proces innowacyjny - Jest to ciąg interakcji od powstania idei innowacji do jej wdrożenia i upowszechnienia, którego celem jest zmiana produktowa, technologiczna, organizacyjna...

Innowacyjność - Jest to zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych...

Simultaneous Engineering - Umożliwia skrócenie prac badawczo-wdrożeniowych w sytuacji coraz krótszych cyklów życiowych produktu i dążenia do zwiększenia innowacyjności firm. Skutkiem takich działań...

Total Quality Control - Polega na usuwaniu błędów w czasie montażu. Wyszukiwanie źródeł błędów w miejscu ich powstawania może powodować przymusowe zakłócenia w pracy,...

FMEA procesu - Jest przeprowadzana w celu rozpoznania czynników, które mogą utrudniać spełnianie wymagań zawartych w specyfikacji konstrukcji lub dezorganizować przebieg procesu wytwarzania....

FMEA wyrobu - konstrukcji - Przeprowadzana jest już podczas wstępnych prac projektowych w celu uzyskania informacji o silnych i słabych punktach wyrobu, tak aby jeszcze...

Strona 3 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa