Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie produkcją

Zasada koncentracji - Polega na skupieniu wszystkich produkcji w określonym obszarze produkcji w celu uzyskania wyższego stopnia wykorzystania tych czynników, podstawową konsekwencją tej...

Zasada równoległości - Zaleca wytwarzanie poszczególnych wyrobów (w cząstkowych procesach produkcyjnych) w tym samym czasie co powoduje skracanie cyklu produkcyjnego.

Zasada ciągłości - Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno – organizacyjnych i ekonomicznych.

Zasada liniowości - Nakłada na realizacje poszczególnych części procesu produkcyjnego warunek jednokierunkowości przebiegu, bez nawrotów i skrzyżowań: oznacza to, iż drogi przemieszczania przedmiotów...

Zasada proporcjonalności - Zaleca właściwy podział procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie operacje, fazy produkcyjne, stanowiska robocze i komórki produkcyjne były dostosowane...

Procesy ciągłe - Trwale powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana 'sztucznymi układami', najczęściej przebiegają bez przerw w cyklu pracy trwającym 24 godziny...

Procesy dyskretne - Elastyczny zespół uzupełniających się wzajemnie operacji uwarunkowanych logicznie w czasie i przestrzeni o zmiennej strukturze przystosowanej do charakterystyki ilościowo –...

Proces produkcyjny - Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to uporządkowany ciąg działań, w wyniku...

System produkcji - Jest to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktów (wyrobów...

Definicja zarządzania produkcją - Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników...

Operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach - To: - normy zapasów (materiałów, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych), - limitowanie zakupów materiałów, - kontrola zamówień z punktu widzenia wielkości zapasów, -...

Powody utrzymywania zapasów - To: • Wyrównywanie różnic w intensywnościach strumieni dopływu (zakupów) i odpływu (zużycia, sprzedaży). • Neutralizowanie wahań losowych cechujących strumienie odpływu (popyt większy...

Strona 2 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa