Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie produkcją

Fazy procesów innowacyjnych - Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy: 1. badania podstawowe 2. nadania stosowane 3. badania rozwojowe Badania podstawowe - działalność zmierzająca...

Formy transferu innowacji z zagranicy - To: - import/ eksport - wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami - świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych - wspólne przedsięwzięcia instytucji naukowych uczelni...

Właściwości użytkowe - użyteczność - Postrzegane przez użytkownika własności danego produktu zaspakajające jego potrzeby w danym zakresie. Wyróżniamy użyteczność podstawową oraz dodatkową - użyteczność podstawowa produktu...

Rodzaje innowacji - Dzielimy: Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą: 1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby 2. przedmiotowe - polegają na wprowadzaniu nowych przedmiotów w miejsce...

Metody skracania cyklu produkcji - To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń, 2. przez...

Specjalizacja przedmiotowa - Tworzenie struktury przedmiotowej opiera się na kryterium podobieństwa wyrobów (przedmiotu pracy) lub grupy wyrobów (detali), komórka taka może wykonywać jeden...

Specjalizacja technologiczna - Tworzenie struktury produkcyjnej opiera się na kryterium technologicznego podobieństwa stanowisk roboczych, komórka taka może wykonywać różne detale w oparciu o...

Struktura produkcyjna - Jest to układ komórek produkcyjnych oraz zbiór związków kooperacyjnych zachodzących między nimi, właściwy dla danego systemu produkcyjnego jako całości. Powstaje...

Struktura procesu produkcyjnego - Pod pojęciem tym rozumie się budowę wewnętrzną procesu produkcyjnego, a więc jego elementy składowe i relacja powiązań pomiędzy tymi elementami.

Zasada elastyczności - Mówi o konieczności szybkiego i łatwego przystosowania do nowych warunków zmieniających się w zależności od konkretnej sytuacji. Jest ona rozumiana jako: -...

Zasady rytmiczności - Wskazuje na potrzebę planowania przebiegu produkcji w ustalonych rytmach, co daje regularne powtarzanie się tych samych zjawisk w procesie produkcyjnym,...

Zasada specjalizacji - Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji.

Strona 1 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa