Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie jakością

Total Quality Control - Polega na usuwaniu błędów w czasie montażu. Wyszukiwanie źródeł błędów w miejscu ich powstawania może powodować przymusowe zakłócenia w pracy,...

Korzyści analiza FMEA - To m.in.: - identyfikacja wpływu uszkodzeń elementów na inne elementy, podsystemy i cały system; - określenie środków zmniejszających ryzyko; - weryfikacja lub uzupełnienie...

Etapy analizy FMEA - To: Etap I – Przygotowanie: - zdefiniowanie celu - utworzenie grupy ( około 6-8 osób) Etap II – Właściwa analiza: - analiza jakościowa - analiza ilościowa Polega...

Zastosowanie analiza FMEA - Analiza FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) oraz jej rozszerzenie o ocenę stanów krytycznych, FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality...

Six sigma - Jest metodą opierającą się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości. Zakłada identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Six...

Strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa