Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie jakością

Innowacje wg Schumpetera - Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o: 1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących 2. udoskonalenie...

PERT - Jest to jedna z metod planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu projektami. W technice PERT zostały...

Jakość towaru - To zespół cech towaru decydujących o jego atrakcyjności dla konsumenta, zapewniających zaspokojenie potrzeb konsumentów, a zagwarantowany normami lub innymi przepisami....

Jakość - Suma cech wytworu, działań do niego prowadzących, funkcji czy rozwiązań organizacyjnych. Pojęcie jakości wiąże się ze stosowaniem ocen w oparciu...

TQM a ISO - Cechy TQM i ISO: ISO: - jakość postrzega poprzez zgodność z wymaganiem, - uwzględnia potrzeby kliena zdefiniowane w umowie, - koncentruje się na procesie...

Człowiek w TQM - Najważniejszym w Total Quality Management jest człowiek współdziałający z innymi ludźmi, działający zespołowo dla osiągnięcia sukcesu. Praca zespołowa, dzięki możliwości...

Cele TQM - Celem TQM jest: - zapewnienie ciągłej poprawy jakości dziś i w przyszłości, - pozyskanie zaufania klientów do kompetencji producenta i usługodawcy oraz...

Teoria Johna S. Oaklanda - Oakland twierdzi, że do celów strategicznych TQM należy zaliczyć: - Strategię jakości zorientowaną na klienta, - Zrozumienie procesów zapobiegania wadom, - Ludzi jako...

Diagram Ishikawy - Kaoru Ishikawa spopularyzował sposób przedstawiania wpływu różnych czynników na osiąganie dobrych lub złych czynników w postaci wykresu rybiej ości zwanego...

Narzędzia TQM - To: - Statystyczna kontrola procesu – to metody pomiaru wahań oraz ciągłej poprawy procesu produkcji przed fazą końcowej kontroli jakości, które...

Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM - To nastawienie kultury organizacji na zadowolenie klientów przez zastosowanie zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkolenia. TQM wiąże się z ustawicznym...

Simultaneous Engineering - Umożliwia skrócenie prac badawczo-wdrożeniowych w sytuacji coraz krótszych cyklów życiowych produktu i dążenia do zwiększenia innowacyjności firm. Skutkiem takich działań...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa