Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie

Burza mózgów - Brainstorming - OSBORN 1965 r. Początkowo wszyscy myśleli, że technika nadawała się tylko do marketingu. Składa się z 10 osób + lider (tylko...

12 zasad wydajności Emersona - To: 1. Cel jasno określony – człowiek lepiej pracuje, jeżeli prostym językiem jest mu przekazany cel 2. Zdrowy rozsądek – jeżeli cel...

Henry Ford - sylwetka przedsiębiorcy - Nie skończył podstawówki, produkował samochody tylko czarne. Osiągnięcia: specjalizacja – 1 człowiek robi tylko małe czynności, montażowa taśma produkcyjna (25...

Co to jest misja firmy - To przedmiot działalności firmy, sens jej istnienia. Określenie przedmiotu jej działalności i rynków, na jakich będzie działać. Powinna być w...

Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA - Wygląda tak: • fizjologiczne ------------- • bezpieczeństwa ...

Model współczesny zasobów ludzkich Maslowa - Założenia: Praca z natury jest nieprzyjemna. Pracownicy z reguły dają z siebie w procesie pracy mniej niż mogliby dać bądź...

Model stosunków współdziałania - behawioralny - Założenia: Pracownik chce być doceniony, cieszyć się uznaniem w oczach przełożonych. Chce być uznany za indywidualną jednostkę. Potrzeby te są...

Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora - Założenia: Praca z natury jest trudna, nieprzyjemna. Bardziej liczy się płaca niż sama praca. Ludzie unikają pracy odpowiedzialnej. Wnioski: Kierownik...

Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Osiągnięcia: Czy istnieje możliwość samorealizacji, rozwoju? 2. Odpowiedzialność: Czy w firmie mamy do czynienia z odpowiedzialnością? 3. Polityka awansu: Czy jest...

Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Administracja: jakość administracyjna dotycząca pracownika (dział kadr, płac) 2. Nadzór: relacje pionowe tj. pracownik-szef 3. Pensje: poziom płac 4. Warunki pracy: BHP 5....

Konflikt w firmie - Spór spowodowany szczupłością zasobów lub niezgodnością charakterów; odpowiednio pokierowany powoduje pobudzenie, zwiększenie efektywności w firmie, wybór silnych przywódców.

Kontrolowanie - To porównywanie otrzymanych wyników z wzorcami. Ze względu na rodzaje wzorców wyróżniamy 3 rodzaje kontroli: - jakościową (techniczną): normy - finansową: wskaźnik...

Strona 7 z 23
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>RSS - Mapa