Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie

Funkcje kultury organizacji - To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2. Percepcyjna - zawiera wzory zachowań...

Immanuel Kant i etyka - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania...

Etyka zawodowa - Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania...

Udział właściciela w zarządzaniu kadrami - Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd. 1. Właściciel kierownik –...

Cele organizacji - To: - wysoki zysk - rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności - budowanie organizacji uczącej się - dążenie do stworzenia mocnej społeczności organizacyjnej

Metody rozwiązywania konfliktów - To: 1. Wymuszanie i odwlekanie – szef narzuca swoje poglądy 2. Mediacja – osoba trzecia pośredniczy między stronami. Mediator – osoba z firmy...

Zarządzanie przez konflikt - Menadżer powinien umieć zdiagnozować i wykorzystać konflikt, żeby w firmie podnieść zyski. W przypadku konfliktu ludzie są nie przejednywalni, nie docierają...

Kierunek Human Relations - ELTON MAYO – kontrolowanie, kierowanie nie jest tak ważne jak stosunki międzyludzkie. Jak jest dobra atmosfera to ludzie są w...

Phillips 66 Buzz Session - 6 zespołów po 6 osób dyskutuje 6 minut Technika stosowana przez firmę 3M – znana z wynalezienia korektorów, samoprzylepnych karteczek Osoby spotykają...

Synektyka gordona - Synektyka – to łączenie ze sobą różnych elementów z różnych dziedzin, które na pozór nie mają ze sobą nic wspólnego...

Technika delficka - Dotyczy problemów długofalowych o skali międzynarodowej, strategicznych. Technika tylko pisemna, występuje w dwóch wersjach: albo 10 osób, albo od 50...

Metoda 635 - Brainwriting - Udział bierze 6 osób + przewodniczący, metoda jest powszechnie stosowana w życiu codziennym przy rozpoczęciu pracy. Osoby siadają przy okrągłym...

Strona 6 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa