Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa - Dzielimy na: • bliższe • dalsze (globalne) lub • podmiotowe • procesowe Otoczenie bliższe – ma charakter głównie podmiotowy. W jego skład wchodzą: • konsumenci (klienci) • konkurenci...

PERT - Jest to jedna z metod planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu projektami. W technice PERT zostały...

Business Process - Reengineering - Reengineering oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności. Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne...

Motywatory w zarządzaniu - Wyodrębniamy trzy podstawowe grupy owych środków motywacyjnych (motywatorów): 1. Środki przymusu - cechują się dużym stopniem imperatywności wynikającej z zagrożenia sankcją....

Ryzyko w zarządzaniu - Ze względu na rodzaj przesłanek można wyróżnić: • ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb,...

Niepewność a ryzyko - Definicje: Niepewność jest nieodłącznym elementem działań i procesów decyzyjnych, chociaż wydaje się ona kategorią stałą, jednolitą, powszechną i nieskomplikowaną to opisanie...

Komunikacja nieformalna - Nieformalne komunikowanie się to z pewnością sieć pogłosek. Nie należy jednak mylić sieci pogłosek z urzędowymi informacjami, które kierownictwo chce...

Poziome komunikowanie się - Komunikacja przepływająca w poziomie w ramach organizacji, obejmuje kolegów i osoby zajmujące równorzędne stanowiska w hierarchii organizacyjnej, może obejmować osoby...

Pionowe komunikowanie - Obejmuje porozumiewanie się w górę i w dół wzdłuż linii podporządkowania się w organizacji, odbywa się pomiędzy menedżerami i ich...

Komunikowanie - Jest wzajemnym oddziaływaniem społecznym za pomocą komunikatów. Termin 'wzajemne oddziaływanie' zwraca uwagę na ważny element: na sprzężenie zwrotne, bez którego nie...

Komunikacja w przedsiębiorstwie - to proces, w którym ludzie starają się dzielić swoimi koncepcjami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów. Proces ten: a) dotyczy ludzi, a zatem...

Kierowanie konfliktem - Powinno zatem polegać przede wszystkim na eliminowaniu konfliktów zbędnych i szkodliwych oraz stymulowaniu tych, które sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu organizacji. Celem...

Strona 4 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa