Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie

Cykl życia organizacji - To etapy, przez które przechodzi większość organizacji począwszy od narodzin aż do dojrzałości. Wiele firm przechodzi czteroetapowy cykl życia organizacji:...

Decentralizacja i centralizacja - Definicje: Decentralizacja – systematyczna delegowanie władzy w ramach jednej organizacji na niższe szczeble organizacji. Centralizacja – skupienie władzy i autorytetu formalnego...

Zalety i wady delegowania uprawnień - Wyróżniamy: Zalety: Pracownik, któremu przekazano część uprawnień przyczynia się do odciążenia menadżera, który może przez to zająć się np. problemami firmy...

Delegowanie uprawnień - To powierzanie przez menadżerów swoim podwładnym części swoich obowiązków i uprawnień. Autorytet formalny – władza zalegalizowana przez organizację. Autorytet nieformalny –...

Rozpiętość zarządzania i kierowania - To liczba osób podległych jednemu menadżerowi. Rozpiętość zarządzania jest decydującym czynnikiem kształtującym strukturę organizacyjną, jednakże nie istnieją uniwersalne recepty na rozpiętość...

Organizowanie - Organizowanie – polega na decydowaniu o tym, jak najlepiej zgrupować działania i zasoby organizacji. Przy konstruowaniu organizacji menadżerowie mają do wykorzystania...

Umiejętności menedżerskie - Menadżerowie muszą dysponować konkretnymi kwalifikacjami, by osiągnąć powodzenie w swojej pracy. Istnieją następujące typy umiejętności kierowniczych: - techniczne – umiejętności niezbędne...

Role menedżerskie - To m.in.: - role interpersonalne – role kierownicze reprezentanta, przywódcy i łącznika, które przewidują kontakty z innymi ludźmi: a) reprezentant –...

Rodzaje menadżerów - Rodzaje menadżerów – wg szczebla zarządzania: Menadżerowie pierwszej linii – nadzorują i koordynują działania pracowników wykonawczych (brygadziści, nadzorcy, kierownicy biura) Menadżerowie średniego...

Funkcje procesu zarządzania - Obejmuje 4 funkcje: – planowanie - wytyczanie celów organizacji, potrzebnych środków, metod i prób do zrealizowania celu, – podejmowanie decyzji –...

Organizacja i jej zasoby - Organizacja to grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów. Na rynku...

Weber i biurokratyczny model organizacji - Weber uważał, że biurokracja jest modelem struktury organizacyjnej, że biurokratyczna forma organizacji jest logiczna, racjonalna i sprawna. Wg Webera idealna...

Strona 11 z 23
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>RSS - Mapa