Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie

Rodzaje planów w zarządzaniu - Wyróżniamy następujące plany: 1. strategiczny - określa zasady alokacji zasobów. składa się z (omeny działania, strategicznej przewagi, celów strategicznych, funkcjonalnych programów...

Efektywny menadżer - Powinien: - zrozumieć, co sprawia ze istnieją ludzie osiągający dobre wyniki - obserwować, co robią ci, którzy maja dobre wyniki - analizować własne...

Teoria NLW Freda Fiedlera - Pierwszą sytuacyjną teorią przywództwa była teoria NLW opracowana przez Freda Fiedlera. NLW oznacza najmniej lubianego współpracownika Fiedler wyróżniał dwa style...

Model Vroma Vettona Jago - Model ten koncentruje się jedynie na określeniu w jakim zakresie podwładni mają uczestniczyć w procesie przywództwa. Model ten ustala normy...

Teoria ścieżki do celu - To drugi model sytuacyjnego podejścia do przywództwa. Jest ona najściślej związana z nazwiskami M.EVANSA z R.HOUSE’A. Teoria ta mówi o...

Motywowanie - Jest takim działaniem, które powoduje, że pracownicy zachowują się w określony sposób. Nowoczesne organizacje zmierzają do tworzenia struktury organizacji płaskiej...

Struktura hybrydowa - Jest połączeniem dwóch lub więcej podstawowych form struktury organizacyjnej np. pewna organizacja może przejściowo stworzyć strukturę macierzową do danego zadania...

Struktura macierzowa - Struktura, w której podział wg wyrobów zostaje nałożony na istniejący układ funkcjonalny. Każdy członek organizacji może podlegać zarówno przełożonemu funkcjonalnemu...

Struktura wielobranżowa - Tutaj również jednostki podzielone są wg wyrobów, lecz są ze sobą powiązane w ramach szerszej organizacji. Zaletą tej formy jest możliwość...

Struktura konglomeratowa - Organizacja o takiej strukturze składa się z szeregu nie powiązanych ze sobą jednostek. Każda jednostka ma inne zadanie do wykonania,...

Struktura funkcjonalna - Jej członkowie grupowani są w wydziałach funkcjonalnych. Dla sprawnego funkcjonowania organizacji konieczna jest wzmożona koordynacja pomiędzy poszczególnymi działami, które muszą...

Organizacja organiczna - Jest przeciwnością organizacji mechanicznej. Zadania są bardziej niezależne, stale dostosowywane. Przełożony nie jest uważany za osobę niezastąpioną, wszystkowiedzącą, wiedza rozłożona...

Strona 10 z 23
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>RSS - Mapa