Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ubezpieczenia

Koasekuracja - To podział danego ryzyka na wielu ubezpieczycieli. Występuje bezpośredni stosunek między ubezpiecycielem a ubezpieczającym. Istnieje tyle umów ile jest koasekuratorów...

Reasekuracja - To odsprzedanie pewnego procentu ryzyk i przekazanie części odpowiedzialności za poniesione ryzyko.

Ubezpieczyciel i ubezpieczający - Definicje: Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący za zezwoleniem organu państwowego (PUNU), działanie w formie S.A. lub Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczający – os. fizyczna...

Wady ubezpieczenia - To: 1. Nieubezpieczalność niektórych ryzyk, 2. Groźba niewypłacalności ubezpie, 3. Brak pełności kompensacji, 4. Przewlekłość procedur udzielania kompensacji.

Zalety ubezpieczenia - To: 1. Nieograniczona podaż usług ubezpieczeniowych, 2. Powszechna dostępność do usług ubezpieczeniowych, 3. Szybkość kompensacji, 4. Pewność kompensacji, 5. Bezkonfliktowy charakter procedur odszkodowawczych, 6. Bezwzględna taniość...

Zdarzenie losowe - Szczególnego rodzaju zdarzenia cywilno-prawne. Wskazują statystyczną prawidłowość, dające się określić metodami matematycznymi i mają charakter masowy.

Ubezpieczenie - To narzędzie gospodarcze, którego celem jest łagodzenie lub całkowite likwidowanie negatywnych skutków wydarzeń losowych poprzez rozłożenie ciężaru tego łagodzenia na...

Geneza ubezpieczeń społecznych - Genezy powstania ubezpieczenia społecznego należy szukać w różnego rodzaju kasach wzajemnej pomocy. Kasy takie powstawały w różnych epokach historycznych i...

Ubezpieczenia społeczne - To obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie pracowników od pewnej kategorii ryzyka. Aby ubezpieczenie miało charakter społeczny, nie prywatny musi istnieć: 1. obowiązek...

Strona 8 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa