Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Socjologia

Nicolo Machiavelli - (1469-1527), autor dzieła „Książę". Uważał, że celem wewnętrznym państwa jest dobrobyt jego obywateli, celem zewnętrznym - ekspansja, a środkiem do...

Arystoteles - (384-322 p.n.e.). Autor „Polityki". Twierdził, że człowiek jest istotą społeczną (nie żyje sam). Określił trójczłonową strukturę społeczną (sposób ułożenia...

Behawioryzm - Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud] Założenia: - przedmiotem socjologii są zachowania ludzkie, - zachowania można zrozumieć jeśli znamy ich strukturę i...

Socjotechnika - Zespół ogólnych zaleceń dotyczących tego jak przy uwzględnieniu istniejących ocen społecznych dokonywać świadomie przekształceń po to, aby osiągnąć zamierzone cele...

Socjologia szczegółowa (empiryczna) - Zajmuje się jedynie faktem, zjawiskiem np. pracy, przemysłu, kultury, miasta, itp.

Socjologia teoretyczna - Konstruowanie określonych założeń, teorii, które mają wyjaśnić zjawiska i fakty jakie zachodzą w społeczeństwie.

Strona 3 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>RSS - Mapa