Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Socjologia

Bariery skutecznej komunikacji - To: 1) Cechy nadawcy: - sprzeczne lub nie spójne sygnały - niewiarygodność w przedmiocie wiadomości - niechęć do komunikowania się 2) Cechy odbiorcy: - brak nawyku...

Komunikacja pozawerbalna - To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa • często polega na...

Formy komunikacji interpersonalnej - To: • komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności, w których słowo mówione jest wykorzystywane do...

Immanuel Kant i etyka - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania...

Historia heurystyki - THORNDIKE – rozwiązywanie problemów przez zwierzęta, realizacja celu to wykonanie szeregu prób i błędów, żeby potem zrealizować cel. Przeprowadził on...

Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA - Wygląda tak: • fizjologiczne ------------- • bezpieczeństwa ...

Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora - Założenia: Praca z natury jest trudna, nieprzyjemna. Bardziej liczy się płaca niż sama praca. Ludzie unikają pracy odpowiedzialnej. Wnioski: Kierownik...

Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Osiągnięcia: Czy istnieje możliwość samorealizacji, rozwoju? 2. Odpowiedzialność: Czy w firmie mamy do czynienia z odpowiedzialnością? 3. Polityka awansu: Czy jest...

Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Administracja: jakość administracyjna dotycząca pracownika (dział kadr, płac) 2. Nadzór: relacje pionowe tj. pracownik-szef 3. Pensje: poziom płac 4. Warunki pracy: BHP 5....

Prawo nasycalności potrzeb Gossena - Wyznacznikiem skali potrzeb jest poziom cywilizacji społeczeństwa. Im jest on wyższy, tym zakres ich jest większy. Natomiast kolejność ich zaspokajania...

Klasyfikacja potrzeb według Maslowa - Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow. Podzielił je na: - potrzeby fizjologiczne (pragnienie, zaspokojenie głodu, snu,...

Rodzaje przywództwa - Wyróżniamy: 1. strategiczne - polega na umiejętności radzenia sobie sytuacjach trudnych do przewidzenia i w czasie ważnych zmian w otoczeniu, na...

Strona 1 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>RSS - Mapa