Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Rynek kapitałowy

WARSET - W sierpniu 1998 r. Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę z giełdą francuską (SBF- Paris Bourse) i spółką Euronet na dostarczenie...

Cechy akcji - To: a) Akcja to instrument dający możliwość partycypacji w zysku spółki w postaci dywidendy. b) Jest to część kapitału akcyjnego. c) Jest to...

Ceny walorów - akcji - Wyróżniamy takie ceny jak: a) nominalna, b) emisyjna – cena pierwszej sprzedaży. W przypadku obligacji może być większa lub mniejsza od wartości...

Obligacja rewidowalna - Oprocentowanie za pierwszy okres bazowy wskazane jest w płaszczu waloru, kolejne wypłacane są według stawki referencyjnej, której sposób obliczenia określony...

Podziały obligacji - Wyróżniamy: 1. ze względu na osobę emitenta: a) skarbowe, b) instytucji finansowych, c) związków publiczno – prawnych (poczta, kolej), d) gminne. 2. ze względu na pewność...

Podział papierów wartościowych - Wyróżniamy: a) z punktu widzenia gwarantowanych praw i roszczeń z tytułu posiadanych papierów: a. z tytułu towarów – papiery rynku towarowego –...

Papier wartościowy - Papierem wartościowym nazywamy dokument określający pewne prawa majątkowe, których realizacja może nastąpić po przedłożeniu i zwrocie dokumentu. Jeżeli ta sytuacja...

Cechy giełdy - To: 1) nie ma konieczności składowania towaru giełdowego (na giełdzie) w formie naturalnej (in natura), 2) nie ma konieczności spotykania się kupujących...

Akcje - To papiery wartościowe emitowane przez spółki w celu zdobycia kapitału. Kupując akcje stajemy się współwłaścicielami majątku spółki-emitenta. Zyskujemy tym samym,...

Rodzaje cen obligacji - W przypadku obligacji, możemy mówić o cenie nominalnej, emisyjnej, rynkowej oraz rozliczeniowej. 1. Cena nominalna, od której naliczane są odsetki, wynosi...

Kanał - Poziomo lub pod pewnym kątem ustawiający się zygzak ruchu cen. Jego cechą charakterystyczną jest to, że zmiany cen zawierają się...

Trend - Linie trendu są liniami, które wyznaczają kierunek bieżącej tendencji. Dla trendów rosnących linię trendu wyznacza układ coraz wyższych minimów, które...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa