Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Reklama

Elementy promocji - To: A – reklama B – promocja sprzedaży lub uzupełniająca bądź promocja dodatkowa. C – public relatium (pablic relejszyn) – stosuje się to...

Reklama kooperatywna - Firmy zajmujące się dystrybucją pełnią istotną funkcję w promowaniu produktów producenta na poziomie lokalnym. Dotyczy to promowania lepszej jakości i...

Reklama ukryta - W walce o konsumenta pomysłodawcy reklam sięgają po coraz to bardziej wyrafinowane metody manipulacji ludzkim umysłem. Wiele osób jest jednak...

Reklama pocztowa - Zdobywa ona coraz większe znaczenie w systemie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Za pośrednictwem...

Reklama radiowa - Posiada zróżnicowany zasięg. Może być bowiem nadawana przez stacje lokalne, regionalne, ogólnokrajowe, jak i międzynarodowe. Audycje radiowe są z reguły...

Reklama telewizyjna - Jest środkiem masowej komunikacji, posiadającym największą spośród masmediów siłę społecznego oddziaływania. Połączenie ruchu dźwięku i barwy stwarza bardzo duże możliwości...

Rodzaje reklamy - To: - reklama pionierska, która jest związana z kształtowaniem popytu pierwotnego w związku z czym koncentruje się ona na kategorii samego...

Rola reklamy - To: - podnoszenie znajomości marki i jej charakterystyka, - zachęcanie osób które jeszcze nie używają danego produktu, do jego wypróbowania, - utrzymanie lojalności...

Double opt in - Podwójne zapytanie adresata o wyrażenie zgody na przesyłanie e-maili z treściami marketingowymi i reklamowymi oraz newsletterów, biuletynów informacyjnych itp.

CTR - click through ratio - Procent internautów, którzy poddani działaniu banera kliknęli w niego.

RSS - Mapa