Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Psychologia

Komunikat perswazyjny - Komunikat (np. przemówienie lub reklama telewizyjna) prze4konująca do zajęcia określonego stanowiska w danej sprawie.

Ingracjacja - Proces polegający na tym, że ludzie schlebiają jakiejś osobie, często o wyższym statusie, wychwalając ją i w ogóle próbując wzbudzić...

Kierowanie wrażeniem - Świadome bądź nieświadome aranżowanie starannie skonstruowanej prezentacji Ja, która wytworzy u innych określone wrażenie , zgodne z naszymi celami czy...

Autoprezentacja - Próba zakomunikowania poprzez nasze wypowiedzi, zachowania niewerbalne i działania, kim jesteśmy albo za kogo chcielibyśmy być uważani przez innych.

Porównania społeczne w dół - Porównywanie siebie z ludźmi, którzy lokują się niżej w zakresie jakiejś zdolności czy cechy, mające na celu uzyskanie poczucia większego...

Porównania społeczne w górę - Porównywanie siebie z ludźmi, którzy lokują się wyżej niż my w zakresie jakiejś zdolności czy cechy, mające na celu określenie...

Teoria porównań społecznych - Koncepcja, zgodnie z którą poznajemy swoje własne zdolności i postawy poprzez porównanie się z innymi ludźmi.

Ja odzwierciedlone - Spostrzeganie siebie oczami innych ludzi i włączanie ich opinii do własnego pojęci Ja.

Pamięć autobiograficzna - Treści pamięciowe dotyczące własnych myśli, uczuć i zachowań w przeszłości.

Schematy Ja - Oparte na naszych przeszłych doświadczeniach zorganizowane struktury wiedzy o nas samych, które pomagają nam zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć własne zachowanie.

Dwuczynnikowa teoria emocji - Koncepcja, zgodnie z którą doznanie emocji jest rezultatem dwufazowego procesu spostrzegania siebie – najpierw ludzie doświadczają pobudzenia fizjologicznego, a następnie...

Efekt nadmiernego uzasadnienia - Zjawisko polegające na spostrzeganiu swojego działania jako wywołanego przekonującymi czynnikami zewnętrznymi i niedocenianiu wagi czynników wewnętrznych.

Strona 5 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>RSS - Mapa