Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Mikroekonomia

Rodzaje rynku - Podział: 1. Ze względu na rodzaj wymienialnych towarów - rynek dóbr konsumpcyjnych - rynek pracy - rynek ziemi - rynek pieniężny - rynek kapitału finansowego (akcje,...

Zasada rosnących korzyści marginalnych - Wraz ze wzrostem konsumpcji jednego dobra musimy rezygnować z coraz większej ilości drugiego dobra (przy założeniu ograniczenia ilości dochodów).

Czym jest rzadkość - Występuje ponieważ zapotrzebowanie jest większe niż zdolność jego zaspokajania (zdolność produkcyjna). Zapotrzebowanie to ilość dóbr które ludzie chcieli by posiadać w...

Cechy potrzeb - Cechy są: - obiektywne - nieograniczone pod względem rozwoju - ograniczone w swej pojemności w danym czasie - substytucyjne - komplementarne - zmieniają się w przestrzeni...

Źródła potrzeb - To: - organizm człowieka - środowisko przyrodnicze - środowisko społeczne - duchowe właściwości człowieka - życie gospodarcze (produkcja, podział, wymiana, konsumpcja)

Mnożnik inwestycyjny - Informuje jak zmienia się dochód narodowy pod wpływem zmiany autonomicznych wydatków inwestycyjnych; jest odwrotnością krańcowej skłonności do oszczędzania.

Krańcowa skłonność do oszczędzania - Kso = S/ Y (stosunek przyrostów oszczędności i dochodu narodowego) mówi jaką część przyrostu dochodu przeznacza się na oszczędności...

Monopol a konkurencja doskonała - Porównanie: - przedsiębiorstwo konkurencyjne wytwarza w stanie równowagi więcej produkcji, niż monopol (Qk > Qm) - cena sprzedaży monopolu jest większa od...

Dyskryminacja cenowa - Ma miejsce wówczas, kiedy ten sam produkt sprzedawany jest, w tym samym miejscu i czasie, po różnych cenach. Możliwość stosowania...

Krótkookresowa równowaga monopolu - Biorąc pod uwagę koszty produkcji oraz kształtowanie się przychodów monopol poszukuje optymalnej kombinacji między ceną i wielkością produkcji, tzn. takiej...

Cena monopolowa - Wielkość produkcji maksymalizująca zysk (Qe) wyznacza punkt równowagi monopolu w krótkim okresie czasu. Monopol pełny sam wyznacza cenę sprzedaży swoich...

Monopol pełny - Jest drugą, skrajną w sensie teoretycznym, sytuacją na rynku. Sytuacja ta ma miejsce wówczas, kiedy w danej gałęzi przemysłu istnieje...

Strona 9 z 20
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>RSS - Mapa