Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Mikroekonomia

Prawo Engla - Podział na dobra podstawowe i wyższego rzędu, wraz ze wzrostem dochodu następuje różny relatywny podział. Wraz ze wzrostem dochodu konsument wydaje...

Koszty całkowite - Stanowią sumę wyrażonych w pieniądzu zużytych nakładów w procesie produkcji poniesionych w związku z realizacją celu gospodarczego przedsiębiorstwa. Koszty stałe...

Cenowa mieszana elastyczność popytu - Opisuje zależność między zmianami ceny jednego dobra a zmianą wielkości popytu na inne dobra Równa jest stosunkowi względnej zmiany wielkości...

Paradoksy w ekonomii - Giffena: niskie zbiory wywołały wzrost cen chleba, co jednak nie spowodowało spadku jego konsumpcji, lecz wręcz przeciwnie. Tłumaczy się to...

Efekt substytucyjny - Polega na tym, że zmiana ceny danego dobra zmienia relację jego ceny do cen pozostałych dóbr, przez co powoduje substytucję,...

Zasada samoregulacji ceny rynkowej - Naturalna skłonność rynku do takiego kształtowania się cen, aby opłacalność produkcji wszystkich dóbr i usług oferowanych na rynku była sobie...

Determinanty elastyczności popytu - To: 1. osiągalnośc substytutów 2. im większa i bardziej dostępna liczba substytutów tym popyt jest bardziej elastyczny 3. ważność produktu dla konsumenta -...

Współczynnik elastyczności dochodowej popytu - Wiara procentowa zmiany wielkości popytu na dobro X w stosunku do procentowej zmiany dochodu konsumenta który przeznacza na zakup dobra...

Cena minimalna - Wprowadzana przez rząd w celu ochrony producentów np. dla ochrony najbardziej deficytowych gałęzi gospodarki, rolnictwa. Powoduje to prawny zakaz sprzedawania...

Cena maksymalna - Wwprowadzana przez rząd w celu ochrony konsumentów w sytuacji niedoboru produktu (spowodowanych klęską nieurodzaju). Cena maksymalna to cena, której nie...

Determinanty podaży - To: - Ceny czynników produkcji - Technologia - Podatki i subsydia - Przewidywanie cen relatywnych - Liczba przedsiębiorstw i gałęzi

Determinanty popytu - To: • Dochody konsumentów • Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych • Przewidywania cen relatywnych ( przewidywania inflacyjne) • Liczba ludności • Gusty i preferencje •...

Strona 8 z 20
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>RSS - Mapa