Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Mikroekonomia

Rodzaje podaży - Wyróżniamy podaż: - Łączna - dobra nie mogą być produkowane oddzielnie (np.: wełna i baranina, koks i gaz), - Zastępowalna (substytucyjna) -...

Czynniki warunkujące rozmiary podaży - Podaż zależy od: - czynników produkcji (wzrost cen powoduje wzrost podaży), - kosztów produkcji (im lepsza technologia tym większa podaż) - czasu, -...

Podaż - To ilość dobra jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny.

Rodzaje popytu - To: - popyt komplementarny - popyt na jedno dobro wywołuje popyt na inne (np.; samochód i benzyna), - popyt złożony (łączny) -...

Czynniki wpływające na kształtowanie się popytu - To: - cena danego dobra, - wysokość dochodu, - ceny innych dóbr, - ocena przyszłości.

Rodzaje cen - Wyróżniamy m.in. takie ceny jak: - rynkowa - jest ustalona przez rynek, zależy od podaży i popytu, - administracyjna - ustalona przez...

Podstawowe teorie pieniądza - To teoria: - klasyczna - cena razy ilość towaru przez ilość obiegu pieniądza. M= (P*T)\V twórca Fisher - monetarystyczna - powinno przyrastać...

Podstawowe cechy gospodarki rynkowej - To: - Dominacja własności prywatnej - Alokacja poprzez rynek- poprzez popyt i podaż - Rynek tworzy ceny w zależności od popytu...

Podstawowe podmioty w gospodarce runkowej - To: - Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągniecia korzyści. - Gospodarstwo domowe -...

Podmiot - Określona forma organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem.

Podmioty w gospodarce - Podział: - Mikroekonomiczne - tzw. bezpośredni producent (pracownik, chłop, rzemieślnik), konsument oraz jednostki gospodarcze, w ramach których funkcjonują: przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne...

Przekształcenia własnościowe - Wyróżniamy: - prywatyzacja - zmiana stosunków własnościowych polegająca na udostępnieniu udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych, przekształcanych w spółki lub na sprzedaży...

Strona 6 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa