Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Mikroekonomia

Dochody ludności - Wyróżniamy: Dochody nominalne - wyrażone są w jednostkach pieniężnych. Dochody realne - wrażają to, co można nabyć za dochód nominalny przy aktualnie...

Elastyczność dochodowa popytu - Miarą reakcji popytu na zmiany dochodu jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu. Jest to zmiana popytu na dane dobro podzielona przez...

Czynniki określające cenową elastyczność popytu - To: - dostępność substytutu - wielkość zmiany cen - znaczenie danego dobra dla konsumentów Znajomość elastyczności popytu pozwala przewidzieć jaka będzie reakcja popytu na...

Popyt doskonale elastyczny - Krzywa popytu biegnie równolegle do osi OX. Minimalne zmiany ceny powodują nie ograniczone zmiany popytu.

Popyt proporcjonalny - lub popyt jednostkowej elastyczności. Jeżeli współczynnik cenowej elastyczności popytu równa się jedności to zmiana ceny wywołuje równe co do wielkości...

Popyt sztywny - Jeżeli współczynnik cenowej elastyczności popytu równa się zero to zmiana ceny nie wywołuje żadnej zmiany popytu, oznacza to. że konsument...

Cenowa elastyczność popytu - Określa reakcję na zmiany cen i dochodów. Reakcja popytu na zmiany cen jest różna dla różnych towarów. Do mierzenia tej...

Efekt Veblena - To tzw. konsumpcja na pokaz. Wzrost popytu na dobro następuje dlatego, że jest ono drogie, a nie tanie. Podłożem takiej...

Efekt snobizmu - Nie konsumuje się pewnych dóbr dlatego, że inni je konsumują. Efekt ten odzwierciedla chęć wyróżnienia się spośród innych, odwrotność owczego...

Efekt owczego pędu - Polega na wzroście popytu, dlatego że inni konsumują to samo dobro. Jest on następstwem chęci naśladowania innych i postępowania tak...

Paradoks Giffena - Polega na tym, że wzrost ceny danego dobra powoduje wzrost popytu na nie (np. w Irlandii w ubiegłym wieku- wzrost...

Popyt - To chęć nabycia towarów przy danych ich cenach. Popyt to takie potrzeby, które mają pokrycie w sile nabywczej i które ujawniają...

Strona 5 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa