Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Mikroekonomia

Zjawisko rzadkości - Rzadkość jest stanem, w którym nasze chęci do posiadania określonych dóbr i korzystania z określonych usług przekraczają nasze możliwości ich...

Znaczenie dóbr prywatnych - Dobra, które tworzą sferę komercyjną w gospodarce, czyli są towarami – rzeczami nabywanymi za odpłatnością, nazywane są dobrami prywatnymi. Na...

Znaczenie dóbr publicznych - Charakteryzują się tym, że nie można ich nabyć ani użytkować w częściach, stąd użytkowane są jednocześnie przez bardzo duże grupy...

Dobra strefy niekomercyjnej - Do dóbr sfery niekomercyjnej należą dobra wolne i publiczne. Dobra wolne występują w ilości nieograniczonej i w formie nadającej...

Pojęcie dobra - Dobrami nazywane są te przedmioty materialne (chleb, masło, rower, mieszkanie itd.) i niematerialne (dokumentacja techniczna i organizacyjna, wiedza praktyczna na...

Pojęcie technologii - Utożsamiana jest z wiedzą na temat możliwości wykorzystywania zasobów w procesie produkcyjnym, związanym z wytwarzaniem produktów (dóbr i usług), które...

Kapitał naturalny - Utożsamianego z ziemią, tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co na jej powierzchni i we wnętrzu znajduje...

Krzywa popytu na pracę - Jest malejącą funkcją płacy realnej ze względu na malejącą produkcyjność krańcową, pokazuje ,że dla każdego poziomu płacy realnej przedsiębiorstwo wybierze...

Środki produkcji - To przedmiot pracy (wszystko to na co skierowane są czynności człowieka podczas pracy) oraz środki pracy czyli narzędzia...

Krzywa jednakowego produktu - czyli izokwanta - jest to krzywa która pokazuje obszar możliwych kombinacji ilości pracowników i maszyn pozwalających wyprodukować tą samą ilość...

Środki pracy - To narzędzia, czyli wszystko to co pośredniczy między człowiekiem a przedmiotem pracy podczas wykonywania pracy oraz materialne warunki wytwarzania czyli...

Czynniki produkcji - To: - Praca (siła robocza zaangażowana w proces produkcji), - Kapitał (wartość, bogactwo, które służy jej pomnażaniu. Może występować jako kapitał materialny,...

Strona 3 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa