Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Mikroekonomia

Popyt doskonale nieelastyczny - Popyt ma charakter doskonale nieelastyczny, gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Oznacza to, że konsument nie reaguje na...

Popyt jednostkowy - Popyt ma charakter jednostkowy, gdy jednostkowa zmiana ceny tzn. wzrost lub spadek wywołuje jednostkową zmianę wielkości popytu tzn. spadek lub...

Rynek konsumenta - To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest mniejsza od przedstawionej oferty sprzedaży tych produktów.

Rynek producenta - To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest większa od przedstawionej oferty sprzedaży tych produktów.

Niedobór rynkowy - Jest to ilość dobra, o którą wielkość popytu przewyższa wielkość podaży dla danej ceny c.p. Cena ta jest zawsze niższa od...

Nadwyżka rynkowa - Jest to ilość dobra, o którą wielkość podaży przewyższa wielkość popytu dla danej ceny. Cena ta jest zawsze wyższa od...

Równowaga rynkowa - Z prawa popytu i prawa podaży wynika, że ilość dobra kupowanego przez konsumentów i wytwarzanego przez producentów zmienia się pod...

Substytucyjność dóbr - Dobra a i b są dobrami substytucyjnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra a lub dobra b. Wzrost...

Komplementarność dóbr - Dobra a i b są dobrami komplementarnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra a i b. Wówczas wzrost...

Co wpływa na popyt - M.in.: - przewidywania konsumentów co do cen dóbr w przyszłości - działania promocyjne - dochody konsumentów - liczba konsumentów - efekt naśladownictwa i demonstracji - efekt...

Czynniki wpływające na popyt - Ze strony konsumentów: - cechy inwidualne każdego z nas - dochody - cena produktu - jakość produktu - struktura geograficzna, demograficzna - efekt naśladownictwa i demonstracji -...

Wielkość popytu - Jest to konkretna ilość dobra lub usługi, która jest sprzedawana po określonej cenie. Wzrost wielkości popytu oznacza wzrost ilości towaru,...

Strona 2 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa