Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Matematyka finansowa

Stopa procentowa - To procentowy wskaźnik określający stosunek sumy płaconej za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego kapitału, ustalony najczęściej w stosunku rocznym. Wysokość...

Renta - To szereg równych płatności, równych kwot w równych odstępach czasu przez określony czas. Wyróżniamy rentę: - zwykła, inaczej odroczoną, jest to płatność...

Dyskonto - Dyskontowanie jest odwrotnością kapitalizacji, czyli szukaniem obecnej wartości przyszłych (oczekiwanych) dochodów.

Kapitalizacja - Co miesiąc są dopisywane odsetki od odsetek czyli kapitalizacja jest procesem szukania przyszłej wartości przypływających sum pieniężnych.

Wartość bieżąca - Jej obliczenie polega na dyskontowaniu wartości przyszłej (po n latach), które jest działaniem odwrotnym do kapitalizacji.

Oprocentowanie złożone - (and. Compound interest) to procent składany. Procent jest doliczany do kapitału na koniec każdego okresu odsetkowego i suma ta stanowi...

Oprocentowanie proste - (ang. Simple interest) to procent jest liczony od wartości kapitału początkowego i jest on proporcjonalny do długości czasu, na który...

Stopa zwrotu - lub stopa dochodu (ang. rate of return, yield) to różnica względna między dochodem z inwestycji a wydatkami na nią, wyrażona...

Stopa procentowa - (ang. Interest rate) to stosunek procentu do początkowej wartości kapitału x 100. Potocznie, stopa procentowa jest nazywana procentem.

Procent - (ang. Interest) to opłata za prawo do korzystania z kapitału pieniężnego.

RSS - Mapa