Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing międzynarodowy

Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym - Wady bezpośredniej działalności: 1. Konieczność stworzenia własnej organizacji eksportowo-importowej; 2. Konieczność zaangażowania w przedsiębiorstwie większego kapitału i korzystania z kredytów; 3. Wzrost kosztów...

Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym - Zalety bezpośredniego eksportu/importu z punktu widzenia przedsiębiorcy: 1. Bezpośredni dostęp do rynku, co ułatwia szybkie i skuteczne dostosowanie się do potrzeb...

Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych - W zależności od: - rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych dostaw; - właściwości danej dziedziny obrotu...

Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji - Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych przez zagranicznych kontrahentów, którzy sami...

Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego - Dla osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach polecana bywa następująca metoda umożliwiająca dobranie właściwej ceny sprzedaży: 1. Rozpoznanie cen detalicznych stosowanych przez...

Co to jest dumping - W związku z wejściem na rynek zagraniczny pojawia się problem dumpingu. Oskarżenie przedsiębiorców o stosowanie dumpingu jest częste, zwłaszcza wtedy,...

Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen - Przedsiębiorstwo może stosować strategię cen wysokich i przed spodziewanym wejściem na rynek konkurentów ceny obniżać – w ramach tzw. proaktywnych...

Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen - W miarę pojawiania się konkurentów, nabywcy mogą reagować rezygnacją z zakupów zmianą produktów. W dłuższym okresie ulegają zmianom koszty jednostkowe produkcji...

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych - Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo...

Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych - Ustalając ceny towarów eksportowych uwzględnia się te same czynniki jak przy kształtowaniu ceny na rynku krajowym, a więc: - koszty; - konkurencję; -...

Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe - Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe: - rozwój socjo-demograficzny; - możliwości transportowe; - technologie komunikacji; - poziom wykształcenia; - międzynarodowe zaangażowanie przedsiębiorstw; - programy rozwoju o...

Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych - Istnieją wady standaryzacji: 1) Utrata niektórych segmentów rynku, na których istnieją regionalne upodobania. 2) Nie są brane pod uwagę uzasadnione inicjatywy marketingowe...

Strona 4 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>RSS - Mapa