Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing międzynarodowy

Strategia podwójnej dywersyfikacji - Polega na podjęciu działań na wielu rynkach zagranicznych i wielu segmentach. Taka strategia wymaga posiadania przez przedsiębiorstwo dużych zasobów sił...

Strategia koncentracji segmentowej - Sprowadza się do podjęcia działań na niewielu segmentach rynku, ale na wielu rynkach zagranicznych. Koncentracja na wybranym segmencie i jednym...

Strategia koncentracji krajowej - Polega na działaniach przedsiębiorstwa w niewielu krajach, ale na wielu segmentach. W tym przypadku przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiednio szeroki asortyment...

Strategia podwójnej koncentracji - Polega na wyborze przez przedsiębiorstwo niewielu segmentów rynku w niewielu krajach. Ze względu na ograniczone zasoby, ofertę produktów i brak...

Strategia dywersyfikacji - Sprowadza się ona do wejścia na jak największą liczbę rynków zagranicznych, a w miarę rozwoju działań na nich na systematycznym...

Strategia koncentracji - Polega na tym, że przedsiębiorstwo koncentruje się na wybranym rynku zagranicznym i po osiągnięciu pozytywnych efektów swoich działań na nim...

Global marketing - Termin ten jest używany jeżeli firma prowadzi działalność na globalną tj. światową skalę. Sprzedawca globalny dąży do podobnego 'mage' firmy...

Marketing międzynarodowy - Obejmuje znacznie więcej problemów, niż tylko eksport. Prowadząc eksport firma sprzedaje swoje towary poza granicami kraju. Marketing międzynarodowy...

Wybór pośrednika - Wybierając pośrednika należy przygotować ich listę (o ile istnieje możliwość wyboru) dokładnie przeanalizować dane każdego z kandydatów. Ocena kandydata winna...

Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem - Współpraca z pośrednikiem może oferować następujące korzyści: - Zwolnienie z potrzeby szkolenia pracowników, by mogli sobie poradzić z nowymi obowiązkami; - Oszczędność...

Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa - Prowadzenie eksportu wewnątrz firmy niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa: - komórka eksportu może realizować wyłącznie własne zadania, których jedynym celem może...

Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip Kotler - Z pośredniego eksportu/importu korzystają przede wszystkim mniejsi producenci, dla których decydujące znaczenie mają trudności związane z prowadzeniem działalności handlu zagranicznego...

Strona 3 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>RSS - Mapa