Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing międzynarodowy

Strategia modernizacji produktu - Sprowadza się do wprowadzenia w produkcie nieznacznych zmian, głównie przy pomocy dołączania funkcji dodatkowych. Chodzi w niej głównie o przedłużenie...

Strategia stopniowych zmian w produkcie - Gdy ryzyko jest niewielkie i koszty alternatywna niewysokie. Sytuacja taka oznacza, że nie ma niebezpieczeństwa pojawienia się konkurencji, ale też...

Strategia utworzenia joint ventures - Gdy koszty alternatywne i ryzyko innowacji jest dla przedsiębiorstwa zbyt duże, zaleca się skorzystać z wyników działań innowacyjnych innych przedsiębiorstw...

Strategia powolnej innowacji - Ryzyko jest tu wysokie, ale koszty alternatywne niskie (popyt zwiększać się będzie powoli). Wysokie ryzyko może wynikać nie tylko z...

Strategia działań uderzeniowych - Gdy ryzyko jest niewielkie, a koszty alternatywne wysokie. Chodzi wtedy o jak najszybsze wprowadzenie innowacji. W tym przypadku istnieje popyt na...

Strategia typu GLOB - sell the same product globally - Strategia typu 'Sprzedawaj ten sam produkt globalnie' lub inaczej to strategia GLOB (sell the same product globally). Nawet w przypadku...

Strategia SWAB - sell what people actually buy - Strategia typu 'Sprzedawaj to, co ludzie teraz kupują' lub inaczej SWAB (sell what people actually buy) – polega na przystosowaniu...

Strategia luki rynkowej - Stosują ją przedsiębiorstwa, które mają skromne udziały w rynku i niewielkie zasoby, co nie pozwala działać im na wszystkich segmentach...

Strategia naśladownictwa - Firmy starają się naśladować działania lidera. Albo wszystkie jego działania, albo ograniczają się do wybranych i określonych segmentów rynku. Taki...

Strategia rzucającego wyzwanie - Przedsiębiorstwa powinny określić swojego największego konkurenta i jasno wytyczyć cel marketingowy. Z reguły jest to zwiększenie udziału rynkowego przez atakowanie...

Strategia lidera rynku - Lider rynku to firma, która ma największy udział w sprzedaży danego produktu na rynku. Z reguły swoją dominująca pozycję zamierza...

Macierz Ansoffa - w marketingu międzynarodowym - Dla określenia strategii marketingowej na rynkach zagranicznych można także wykorzystać tzw. macierz Ansoffa. Według niej strategie dzieli się na cztery...

Strona 2 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>



RSS - Mapa