Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing międzynarodowy

Marketing sublokalny - (regionalny) – występuje wtedy, gdy istnieje możliwość zastosowania podobnej choć nie identycznej strategii marketingu mix w odniesieniu do grupy krajów...

Marketing zagraniczny - Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego. Lepsze dopasowanie do potrzeb konsumentów, ale...

Alianse strategiczne - w marketingu międzynarodowym - To długookresowa współpraca między dwoma lub kilkoma firmami międzynarodowymi. Rośnie ona w zaskakującym tempie. Główne zalety: - Podobnie jak przy joint venture, -...

Joint Venture - w marketingu międzynarodowym - Ma miejsce wtedy, gdy dwie lub więcej firmy tworzą spółkę z udziałem kapitału zagranicznego w celi wejścia na obcy rynek....

Franchising - w handlu międzynarodowym - Jest specyficzną formą licencjonowania. Przedsiębiorstwo przyznające licencję na produkcję lub sprzedaż swoich towarów udostępnia cały program marketingowy innemu, zagranicznemu przedsiębiorstwu,...

Sprzedaż licencji - Licencjonowanie procesu polega na przypisaniu licencjobiorcy prawa do używania patentu, chroniącego produkt, technologicznego lub marki handlowej w zamian za opłatę...

Filia sprzedaży za granicą - Założenie filii zagranicznej może wyeliminować wielu pośredników i realizować zadania związane z marketingiem międzynarodowym Główne korzyści: - Jest wyrazem wysokiego stopnia zaangażowania...

Strategia wejścia na rynek - Istnieje wiele alternatywnych strategii, które może stosować przedsiębiorstwo rolne zamierzające wejść na rynek zagraniczny. Obejmować one mogą eksport bezpośredni, alians...

Promocja międzynarodowa - Jest procesem informowania konsumentów finalnych oraz pozostałych, zagranicznych członków kanału marketingowego o dostępności i wartości określonego produktu. Podobnie jak w marketingu...

Dystrybucja międzynarodowa - Rozszerzenie sprzedaży na rynkach innych krajów wiąże się ściśle z podjęciem decyzji odnośnie charakteru sprzedaży i form dystrybucji. Jeżeli firma...

Strategia innowacji - Tzw. strategia bezwzględnie nowego produktu, polega na dostarczeniu na rynek produktów zaspakajających nowe lub dotychczas niezaspokojone potrzeby, ewentualnie zaspakajające te...

Strategia technologicznej modyfikacji produktu - Polega na zmianach w technologii wytwarzania i nowością z punktu widzenia producenta, ale cech nowości nie zauważają nabywcy. Produkt nie...

Strona 1 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>RSS - Mapa