Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Jakość opakowań - Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Obiektem może być np....

Pojęcie opakowania - Opakowanie jest to wyrób posiadający odpowiednią konstrukcję, ma za zadanie ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (lub szkodliwym...

Cele opakowania jako instrumentu marketingu firmy - Są następujące: - kreuje image produktu i wizerunek produktu - umożliwia szybką identyfikację marki - przekazuje informacje o jakości, jego zastosowaniu i sposobie...

Opakowanie a strategia imitacji - Firma wprowadza na rynek nowy produkt w opakowaniu, które bardzo przypomina oryginał. Gdy spada popyt na towar, firma decyduje się...

Informacje na opakowaniach jednostkowych - To: 1.znaki zasadnicze: umożliwiają identyfikację wyrobu i wytwórcy nazwa wyrobu – np. cukier znak firmowy – np. nazwa zakładu wytwarzającego, pakującego, adres zastosowanie wyrobu...

Funkcje opakowań w promocji produktu - To: - oferty oszczędnościowe: np. obniżka ceny – informacja na opakowaniu, specjalne etykiety (flash) – aby zwrócić uwagę konsumenta, - zakup okazyjny:...

Zarządzanie marketingowe na poziomie centrali - To: - określenie misji przedsiębiorstwa - identyfikacja SJB - analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa - formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa - organizacja zarządzania marketingiem - strategiczna kontrola marketingu...

Funkcje opakowania - To: • ochrona produktu przez działaniem czynników zewnętrznych powodujących niekorzystne zmiany cech materiałów wyrobów w trakcie przewozu, przeładunków, składowania, użytkowania, a...

Istota cyklu życia produktu - Fazy cyklu życia produktu wskazują na stopniową zmianę relacji pomiędzy jego własnościami a potrzebami konsumentów. Produkt w poszczególnych fazach cyklu...

Plasowanie - Jest działaniem związanym z takim sposobem zaprezentowania oferty przedsiębiorstwa, dzięki któremu zajmuje ono wyróżniające i wysoko oceniane miejsce w świadomości...

Cechy poprawnie wyodrębnionego segmentu rynku - To: 1. Możliwość uzyskania niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów odróżniających ich od całego rynku (mierzalność) 2. Być na tyle rozległy, aby...

Proces segmentacji nabywców - Elementy procesu: 1. Analiza cech i preferencji potencjalnych nabywców, a więc sporządza się fotografię nabywców wchodzących w skład obszaru produktowo -...

Strona 9 z 30
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>RSS - Mapa