Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Aspekty funkcjonowania marketingu - To: 1) Rozpoznanie popytu polega zazwyczaj na prowadzeniu badań marketingowych, należy tu przede wszystkim przewidzieć i właściwie ocenić rozmiary popytu. 2) Stymulacja...

Definicja marketingu wg Kotlera - Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną...

Marketing – ujęcie klasyczne - Oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Jest ściśle związany z...

Jakość opakowań w logistyce i marketingu - Jakość – ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Obiektem może być np....

Promocyjne funkcje opakowań - Opakowanie pełni szereg funkcji w promocji produktu: - oferty oszczędnościowe: np. obniżka ceny – informacja na opakowaniu, specjalne etykiety (flash) –...

Cena downsizing - Wykorzystywanie produktu i opakowania do manipulacji cenowych, np. większe opakowanie niż zawartość w celu wywołania reakcji u klienta, który chce...

Strategia imitacji - Firma wprowadza na rynek nowy produkt w opakowaniu, które bardzo przypomina oryginał. Gdy spada popyt na towar, firma decyduje się...

Istota koncepcji marketingowej - Jest nastepująca: - Chociaż pojęcie „sprzedaż” i „marketing” pojawiają się koło siebie, a często nawet wymiennie istnieje pomiędzy nimi zasadnicza różnica,...

Fazy marketingu zakupów - To: - analiza rynku z punktu widzenia podaży określonego wyrobu - zapytania ofertowe - znalezienie (zdobycie) najkorzystniejszego dostawcy - proces negocjacyjny: zawarcie umowy-zakup - cel...

Fazy marketingu sprzedaży - To: - analiza rynku z punktu widzenia popytu na określony wyrób - promocja - znalezienie (zdobycie) nabywców (nabywcy) - proces negocjacyjny zawarcie umowy-sprzedaż - cel...

Kryteria oceny obsługi klientów - To m.in.: - Skuteczność funkcjonowania systemu dystrybucji przedsiębiorstwa. - Długość cyklu realizacji zamówień i wywiązywanie się z zadań które intensyfikują sprzedaż. - Harmonizowanie...

Marketingowy system informacji - Można określić jako sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół ludzi, urządzeń i procedur, służących gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu, ocenie i udostępnianiu potrzebnych...

Strona 8 z 30
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>



RSS - Mapa