Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Funkcje planu marketingowego - To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa. 2. Informacyjna: - przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom, kierownictwu i pracownikom. 3. Motywacyjna: - zachęcanie...

Marketing wyborczy - Stał się jednym z zasadniczych wymiarów w procesie rywalizacji politycznej, także w planowanej efektywnej i optymalnej kampanii wyborczej. Wpływa ona...

Produkty miasta - To różnego typu usługi publiczne, lokalizacje związane z nimi, nieruchomości, lokale i powierzchnie użytkowe, a także dobra i walory naturalne...

Marketing nieruchomości - Nieruchomość to jeden z zasobów, którym może dysponować miasto. Ten zasób też może być przedmiotem oferty. Należy podejmować działania zmierzające...

Marketing partnerski - Istota wszystkich oddziaływań marketingowych polega na budowaniu długoterminowych związków z nabywcami, które opierają się na wzajemnym zaufaniu. Istnienie tych długoterminowych...

Marketing terytorialny - Można uznać za pewną dziedzinę szeroko rozumianego marketingu niekomercyjnego, który wyróżnia się tym, że w charakterze podmiotu realizującego zadania występuje...

Niche marketing - Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki stopień determinacji w dążeniach do zajmowania mocnej pozycji rynkowej w pojedynczych segmentach lub niszach rynkowych, przygotowując specjalną...

Etapy badań marketingowych - To: I Faza przygotowania badań 1. Analiza i określenie problemu badawczego oraz celu badań 2. Określenie źródła informacji oraz dobór próby...

Badania ad hoc - To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. Przykładem takiego badania jest jednorazowa ankieta telefoniczna na temat uczestnictwa...

Badania produktu - Obejmują: - badania rozwoju nowego produktu, - konkurencyjności produktu, - testowanie produktu, - badania opakowań, - badania nad celowością świadczenia usług sprzedażowych...

Definicje badań marketingowych - M.in.: - wg Kotlera: systematyczne, planowe zbieranie i analizowanie oraz przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji rynkowej w jakiej znajduje...

4P - Narzędzia marketingowe - Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach jest ona rozszerzana o dodatkowe...

Strona 7 z 30
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>RSS - Mapa