Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Demarketing - To działania względem otoczenia rynkowego realizowane w sytuacji niezaspokojenia efektywnego popytu, a zmierzające do obniżenia popytu najczęściej przy równoczesnym pobudzaniu...

Marketing - Lazo i Corbin - Określili marketing jako działalność mającą na celu wykrycie i wzbudzenie u konsumenta potrzeby nabycia produktu lub usługi a następnie pozyskanie...

Marketing tradycyjny - InNaczej bierny, ukształtował się przed 1945 rokiem: koncentrował uwagę na potrzebach sprzedawcy, środki prowadzące do realizacji celów przedsiębiorstwa dotyczyły wyłącznie...

Marketing współczesny - (dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków jest większa oraz wykorzystywane są...

Opakowalnictwo - Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje opakowań, stosuje się nowoczesne tworzywa,...

Systemy GIS - Służą do przedstawienia, zarejestrowania, przechowania i analizowania informacji geograficznej zarówno globalnej- dotyczącej całego kraju lub kontynentu, jak też lokalnej dotyczącej...

Systemy wspomagania decyzji - Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to decyzje o bardzo wielu przesłankach...

System informacyjny - Jest to część systemu związana z obiegiem, przetwarzaniem, udostępnianiem, magazynowaniem i archiwizowaniem informacji i danych istotnych dla systemu lub jego...

Elementy procesu wdrażania strategii marketingowej - To: 1. Ustalenie planów operacyjnych i zadań ilościowych. 2. Przypisanie zadań jednostkom wykonawczym. 3. Określenie budżetu i pozyskanie zasobów. 4. Przystosowanie struktur organizacyjnych. 5. Stworzenie...

Elementy planu marketingowego - Plan marketingowy składa się z: 1. Streszczenia dla kierownictwa 2. Bieżącej sytuacji marketingowej (rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji oraz makrootoczenia) 3. Analizy możliwości i...

Definicja planu marketingowego - Plan marketingowy jest programem działania całego przedsiębiorstwa lub jego części (np. SJB) na rynku opracowanym na podstawie analizy zewnętrznych i...

Adresaci planu marketingowego - To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2....

Strona 6 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa