Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Segmentacja behawioralna - W tym rodzaju segmentacji konsumenci dzieleni są na podstawie ich wiedzy, postawy, sposobu użytkowania i reakcji na produkt. Takie podejście...

Segmentacja psychograficzna - Podział rynku na segmenty ze względu na przynależność do klasy społecznej, stylu życia, zainteresowania, cechy osobowości. Rodzaj segmentacji, której punktem...

Segmentacja demograficzna - Podział rynku na segmenty na podstawie osobistych cech konsumentów lub cech gospodarstw domowych (np. dochodów, płci, wieku, wykształcenia, fazy cyklu...

Segmentacja geograficzna - To podział rynku na segmenty na podstawie miejsca zamieszkania konsumentów. Rodzaj segmentacji, której punktem wyjścia jest konsument. Opiera się ona na...

Promocja uzupełniająca - To wszelkie czynności marketingowe inne niż sprzedaż osobista, reklama, public relations, które stymulują zakupy konsumentów i efektywność pośredników.

Koncepcja kanałów rynku - Obejmuje strukturę i kształt kanałów rynku - wewnętrzne związki zachodzące między szczeblami i ogniwami tworzącymi system kanałów rynku oraz mechanizm...

Kanały dystrybucji (rynku) - Określić można jako funkcjonalne, organizacyjne, ekonomiczne i instytucjonalne rozwiązanie i sposób kierowania ruchem produktów od wytwórców do ostatecznych nabywców oraz...

Lider cenowy - Nie musi być firmą, która ustala najwyższe ceny na rynku. Liderem jest firma która: 1. ma duży zazwyczaj największy udział w rynku...

Nowy produkt - To taki, który zaspokaja nowe potrzeby konsumentów lub w lepszy, bardziej doskonały sposób zaspokaja potrzeby już istniejących.

Cykl życia produktu - koncepcja cyklu życia produktu na rynku - Przedstawia rozwój produktu mierzony wielkością jego sprzedaży na przestrzeni czasu. Fazy cyklu życia produktu: 1. faza rozwoju - ma miejsce w momencie...

Podstawowe funkcje produktu - To: 1. funkcjonalność - głównym elementem są funkcje podstawowe produktu. Funkcje te są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produktem a celem któremu...

Segment rynku w badaniach marketingowych - Powinien być: 1. mierzalny - tzn. Umożliwiać uzyskanie niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów, 2. dostępny dla przedsiębiorstwa - tzn. Umożliwiać efektywne...

Strona 4 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa