Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Złote zasady sukcesu w marketingu - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to co się robi) 3....

Elementy promocji - To: A – reklama B – promocja sprzedaży lub uzupełniająca bądź promocja dodatkowa. C – public relatium (pablic relejszyn) – stosuje się to...

Główne zasady marketingu - To: 1.Zaspokojenie potrzeb klientów, a więc działanie na zasadach jak bym zareagowała gdybym była własnym klientem. 2.Ciągłość działań usystematyzowanych w czasie. 3.Duże znaczenie...

Marketing w służbie zdrowia - Definiując orientację marketingową w służbie zdrowia, należy wskazać na następujące obszary działań marketingowych1: badania marketingowe rynku docelowego, badania marketingowe rynku...

Marketing dóbr i usług - Osoby zajmujące się marketingiem dóbr i usług przemysłowych obsługują największy rynek – wartość transakcji na nim znacznie przewyższa wartość rynku...

Zbieranie śmietanki - Praktyka oparta na ustalaniu wysokich cen początkowych, przy których uwaga firmy jest skupiona na najzasobniejszych klientach. Jednocześnie, gdy sprzedaż spada...

Cena w marketingu mix - Cena: • Cena jest niezwykle istotnym elementem marketing-mixu, gdyż decyduje ona o bardzo wielu elementach tj. popyt na określony produkt, jego...

Czym jest marka - Marka: • W dzisiejszym świecie niezwykle istotnym elementem związanym z produktem jest jego marka • Według American Marketing Association 'marka to...

Robert Lauterborn - 4C klienta - Według Roberta Lauterborna 4P sprzedawcy odpowiada 4C klienta: - Potrzeby i pragnienia klienta - Koszt dla klienta - Dostarczanie informacji - Wygoda zakupu

McCarthy - 4P sprzedawcy - • W latach 60-tych McCarthy ograniczył ilość instrumentów do 4, znanych powszechnie pod skrótem 4P: - Produkt - Cena - Promocja - Dystrybucja

Błędy w pozycjonowaniu marki - To m.in.: • Zbyt słabe pozycjonowanie (klienci mają niejasne wyobrażenie o marce i nie dostrzegają w niej niczego szczególnego) • Nadmierne pozycjonowanie...

Definicja pozycjonowania marki - To: • Pojęcie pozycjonowania wprowadzone zostało w 1969 roku przez Jacka Trouta a upowszechnione w latach 80-tych przez Jacka Trouta wspólnie...

Strona 3 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa