Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Model Nicosii - Był jednym z pierwszych klasycznych modeli zachowań konsumenta, który wyjaśniał proces podejmowania decyzji wyboru i kładł nacisk na proces interakcji...

Model zachowań konsumenta - Poprawnie zbudowany model zachowań konsumenta powinien uwzględniać: 1. cele (maksymalizacja użyteczności), 2. ograniczenia (budżet konsumenta), 3. bodźce (marketing mix), 4. organizm...

Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji - Ukształtowała się na gruncie gospodarki rynkowej (czyli takiej, gdzie regulatorem wszelkich procesów jest rynek) - rynku konsumenta, zakłada, iż...

Public relations jako narzędzie promocji - Opiera się na kilku wyróżniających go cechach: wysoka wiarygodność (informacje o charakterze ogólnym często lepiej trafiają do odbiorców w porównaniu...

Marketing w handlu i usługach - Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą sprzedażą produktów fizycznych. Analitycznie,...

Planowanie w marketingu - Wiąże się z podziałem funduszy pomiędzy poszczególne narzędzia marketingu mix. Organizacja używa ich by osiągnąć wytyczone cele marketingowe na rynku...

Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego - Odgrywa coraz ważniejszą rolę w dzisiejszym świecie. Marketing definiowany jest jako pewien proces o charakterze społecznym i zarządczym, który pozwala...

Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych - Użyteczną metodą sklasyfikowania dóbr przemysłowych jest pytanie: 'w jaki sposób dobra lub usługi wchodzą do procesu produkcyjnego i w jaki...

Marketing sublokalny - (regionalny) – występuje wtedy, gdy istnieje możliwość zastosowania podobnej choć nie identycznej strategii marketingu mix w odniesieniu do grupy krajów...

Marketing zagraniczny - Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego. Lepsze dopasowanie do potrzeb konsumentów, ale...

Orientacje marketingowe - Wyróżniamy: 1.Orientacja produkcyjna zaczyna się w drugiej połowie XIX i do początku XX w. koncentracja na organizacyjno – technicznych problemach produkcji...

Korzyści z zastosowania marketingu - To m.in.: 1. Pozwala poznać popyt i podaż 2. Aktywizuje sprzedaż 3. Przyczynia się do integracji z wszystkimi ogniwami dystrybucji 4. Marketing różnicuje...

Strona 2 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa