Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Kombinowana strategia dystrybucji - Zawiera ona elementy dystrybucji PULL jak i PUSH. W praktyce handlowej jest chyba najczęściej stosowaną strategią dystrybucji. Strategia kombinowana polega...

Strategia PULL - Strategia ta polega na tym, że przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe starają się 'ciągnąć' produkty przez kanały marketingowe. Polega to na...

Strategia PUSH - Producenci dóbr i usług intensywnie promują swoje produkty, ale promocję tę kierują nie do finalnych konsumentów, lecz do dystrybutorów, ...

Strategia dystrybucji - Jest to splot decyzji oraz działań polegających na pokonywaniu przestrzennych oraz czasowych i asortymentowych różnic między sferą produkcji i importu...

Zarządzanie produktem - W poszczególnych fazach cyklu życia na rynku: 1. Zarządzanie w fazie narodzin W tej fazie chodzi o to, by zarządzanie produktem przyniosło...

Faza schyłku produktu - Cechy: a) Wielkość sprzedaży powoli spada b) Poziom zysku także spada c) Spada także udział tego produktu w rynku, w związku z tym...

Faza dojrzałości produktu - Cechy: a) W tej fazie produkt nowy lub zmodernizowany osiąga maksymalny poziom sprzedaży, czyli wielkość sprzedaży osiąga swoje apogeum. b) Udział produktu...

Faza wzrostu (rozwoju) produktu - Cechuje się następującymi charakterystykami: a) Wolumen sprzedaży produktów jest nadal niski b) Tempo wzrostu sprzedaży jest bardzo wysokie. Produkt zdobywa coraz szerszy...

Faza plasowania produktu - Cechuje się: a) niewielkim wolumenem sprzedaży produktów b) tempo wzrostu sprzedaży produktu jest relatywnie małe, zwłaszcza w pierwszej fazie plasowania produktu c) udział...

Czynniki od których zależy cykl życia produktu - To: 1. Od rodzaju samego produktu. Produkty podstawowe, tradycyjne, typu mąka, sól, pieprz, cukier, chleb, mają najdłuższe cykle życia rynkowego. Nie...

Typowy cykl życia produktu na rynku - Każdy produkt rynkowy, tak jak każdy żywy organizm zwierzęcy, roślinny i ludzki, rodzi się, rośnie, dojrzewa, starzeje się i wreszcie...

Cechy usług jako produktów rynkowych - To: 1. Niematerialny charakter, chociaż do wykonywania usług, usługodawca posługuje się dobrami materialnymi. W niektórych usługach dobra materialne warunkuje wykonanie usługi...

Strona 11 z 30
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>RSS - Mapa