Mapa strony

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych
Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych
Opakowanie jako element produktu mix
Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe
Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych
Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych
Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego
Międzynarodowe badania marketingowe
Grupy działań cyklu marketingowego
Rozwój koncepcji marketingowej
Zalety i wady struktury dywizjonalnej
Struktura dywizyjna
Wady struktury funkcjonalnej
Zalety struktury funkcjonalnej
Etapy budowania struktury organizacji
Wyznaczniki rozpiętości kierowania
Kryteria SMART
Bariery planowania
Rodzaje planów w zarządzaniu
Efektywny menadżer
Teoria NLW Freda Fiedlera
Model Vroma Vettona Jago
Teoria ścieżki do celu
Motywowanie
Struktura hybrydowa
Struktura macierzowa
Struktura wielobranżowa
Struktura konglomeratowa
Struktura funkcjonalna
Organizacja organiczna
Cykl życia organizacji
Decentralizacja i centralizacja
Zalety i wady delegowania uprawnień
Delegowanie uprawnień
Rozpiętość zarządzania i kierowania
Organizowanie
Umiejętności menedżerskie
Role menedżerskie
Rodzaje menadżerów
Funkcje procesu zarządzania
Organizacja i jej zasoby
Weber i biurokratyczny model organizacji
14 zasad zarządzania Fayola
Fayol i teza Fayola
Taylor i istota tayloryzmu
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu
Organizacja w podejściu systemowym
Systemowe podejście do organizacji
Ilościowe podejście do zarządzania
Behawioralne podejście do zarządzania
Klasyczne podejście do zarządzania
Mc Gregor
Szkoła behawioralna
Wady grupowego podejmowania decyzji
Korzyści grupowego podejmowania decyzji
Funkcje logistyczne opakowań
Funkcje opakowań
Granica obiegu listów zastawnych
List zastawny
Bank hipoteczny
Rynek hipoteczny
Kredyt hipoteczny - pojęcie
WARSET
Eurologistyka
Formy dystrybucji możliwe do zastosowania na eurorynku
Mnożnik inwestycyjny
Krańcowa skłonność do oszczędzania
Równowaga na rynku towarów
Krzywa agregatowego popytu
Agregatowa podaż
Agregatowy popyt
Produkcja faktyczna
Produkcja potencjalna
Potrzeba osiągnięć
Potrzeby przynależności
Potrzeba władzy
Teoria motywacji osiągnięć
Potrzeby fizjologiczne
Potrzeba bezpieczeństwa
Potrzeba przynależności
Potrzeba uznania
Potrzeba samorealizacji
Teoria A Maslova
Potrzeba
Najważniejsze kanały dystrybucji produktów bankowych
Kanały dystrybucji
Elementy marketingu mix
Marketing mix - 5P
Formuła 4K
Rodzaje przywództwa
Zabezpieczenia kredytów
Macierz ADL
Mapa grup strategicznych
Metoda General Electric
Macierz McKinsey - General Electric (GE)
Definicja zarządzania
Funkcje konfliktu w organizacji
Strategie adaptacyjne
Strategia omijania konkurentów
Strategia selektywnego oddziaływania
Strategie obronne
Strategia frontalnej konfrontacji
Styl bezosobowy
Styl impulsywny
Styl osobisty
Style kierowania wg sposobu podejmowania decyzji kierowniczych
Styl partycypacyjny
Styl konsultacyjny
Teoria Z
Teoria Y
Styl kierowania X
Autokrata życzliwy
Autokrata surowy
Kierownik – autokrata
Model Freda Fiedlera (teoria NLW)
Styl tradycyjny
Style kierowania
Przywództwo kierownicze
Poziomy produktu
Teorie wzmocnienia
Teorie procesu
Model stosunków współdziałania
Teorie treści
Tradycyjny model motywacji
Znaczenie motywacji
Rywalizacja
Zarządzanie konfliktem
Proces konfliktu
Przyczyny konfliktów
Grupy nieformalne
Grupy formalne
Konflikt w organizacji
Eurokorytarze transportowe
Kanał eurologistyczny synchroniczny
Kanał eurologistyczny
Metoda wielkiego koła
Model du Ponta
Model Portera
Leasing
Forfaiting
Rodzaje faktoringu
Windykacja
Monopol a konkurencja doskonała
Dyskryminacja cenowa
Krótkookresowa równowaga monopolu
Cena monopolowa
Monopol pełny
Równowaga w długim okresie czasu
Równowaga w krótkim okresie czasu
Konkurencja doskonała - założenia modelu

Strona 6 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>