Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Makroekonomia

PNB (Produkt Narodowy Brutto) - Jest miarą bieżącej pieniężnej wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danej gospodarce w danym czasie. Jest to miernik...

Makroekonomia - Zajmuje się gospodarką jako całością i badaniem zjawisk jakie dotyczą całej gospodarki. Nazwa makroekonomia pojawiła się około 1929r. Wprowadził ją...

Deflacja - Jest to zjawisko przeciwstawne inflacji, polegające na obniżeniu się ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a także produkcji i zatrudnienia...

Przyczyny inflacji - Podstawowe to: - inflacja ciągniona przez popyt; - inflacja pchana przez koszty; - nadmierna podaż pieniądza. - polityka pieniężna – wadliwa, kredytowa, budżetowa, - nadmierne...

Rodzaje inforacji - Możemy wyróżnić następujące rodzaje inflacji: - pełzająca (do 5 %); - krocząca ( powyżej 5 % do 10%); - galopująca ( powyżej 10%); -...

Inflacja - To: - wzrost poziomu cen krajowych towarów i usług; - występowanie nadwyżek popytu do podaży towarów; - wzrost podaży pieniądza - spadek siły nabywczej...

Strona 7 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>RSS - Mapa