Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Makroekonomia

Cykl Juglara - Inaczej cykl klasyczny lub główny. Mianem tym określa się wahania działalności gospodarczej pojawiające się od roku 1815 do czasu drugiej...

Fazy cyklu gospodarczego - Periodycznie powtarzające się wahania istotnych składników życia gospodarczego nazywamy cyklem koniunkturalnym1 - przejawia się okresowymi i w miarę regularnymi wahaniami...

Szkoła racjonalnych oczekiwań - Oczekiwania ludzi co do przyszłości w modelu makroekonomii określa się mianem „racjonalnych oczekiwań”. Stanowią one kluczowy element. Koncepcja ta wywołała...

Szkoła podażowa - Ekonomia podaży jest teorią makroekonomiczną podkreślającą większe znaczenie zarządzania podażą oraz znaczenia bodźców do pracy, oszczędzania i inwestowania od znaczenia...

Monetaryści - Głównym twórcą teorii pieniądza jest amerykański ekonomista M. Friedman, zdobywca nagrody Nobla w 1976 r. za wkład w teorię konsumpcji,...

Keynes - J.M. Keynes zbudował nową teorię makroekonomiczną opartą na fundamentalnym twierdzeniu, że podaż produkcji (poziom wytwarzanego dochodu narodowego, a zatem i...

Szkoła klasyczna - Szkoła klasyczna to szkoła myślenia ekonomicznego, posługującego się teorią makroekonomiczną, zakładającą, że gospodarka w długim okresie czasu (jeśli nie będzie...

Fazy cyklu gospodarczego - Cykle gospodarcze obejmują cztery fazy: 1. recesje 2. dno 3. ożywienie 4. szczyt Recesja jest przejawem spadku ogólnej działalności gospodarczej szczególnie produkcji krajowej i zatrudnienia...

Rodzaje wahań w gospodarce - Wtróżniamy: Trend – przejaw długookresowej zmiany w górę lub w dół jakieś zmiennej ekonomicznej np. PNB. Tendencja rozwojowa odzwierciedla zmiany czynników...

Cykl koniunkturalny - Okresowy wzrost i spadek ożywienia gospodarczego. Cykl wzrostu pewne tempo wzrostu i odchylenia w pewnym okresie czasu Cykl kroczący – ma...

Rodzaje bezrobocia - To: 1. Bezrobocie frykcyjne (przejściowe), 2. Bezrobocie strukturalne, 3. Bezrobocie globalne, 4. Bezrobocie przymusowe, 5. Bezrobocie dobrowolne, 6. Bezrobocie cykliczne, 7. Bezrobocie jawne, 8. Bezrobocie ukryte (utajone). Ad. 1...

Polityka fiskalna - Polega na wykorzystaniu środków budżetowych do realizacji określonych celów polityki społeczno-ekonomicznej w ty również stabilizacji gospodarczej.

Strona 5 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>RSS - Mapa