Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Makroekonomia

PKB i PNB - wzory - W cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji: PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody netto z...

Dług państwa - Może być: • Wewnętrzny (publiczny), czyli suma zobowiązania jakie zaciągnęło państwo u nabywców obligacji; suma oprocentowania obligacji, a nie tylko wartości...

Znaczenie dóbr prywatnych - Dobra, które tworzą sferę komercyjną w gospodarce, czyli są towarami – rzeczami nabywanymi za odpłatnością, nazywane są dobrami prywatnymi. Na...

Znaczenie dóbr publicznych - Charakteryzują się tym, że nie można ich nabyć ani użytkować w częściach, stąd użytkowane są jednocześnie przez bardzo duże grupy...

Dobra strefy niekomercyjnej - Do dóbr sfery niekomercyjnej należą dobra wolne i publiczne. Dobra wolne występują w ilości nieograniczonej i w formie nadającej...

Równowaga na rynku towarów - Oznacza sytuacje, w której nabywcy chcą kupić dokładnie taką ilość towarów, jaką się w gospodarce wytwarza. W sytuacji równowagi łączne zamierzone...

Krzywa agregatowego popytu - Ukazuje zależność agregatowego popytu od ogólnego poziomu cen towarów (zakładamy, że pozostałe czynniki determinujące agregatowy popyt są niezmienne). Krzywa ta...

Agregatowa podaż - (lub podaż zagregowana) To łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się wytworzyć w danych warunkach i dostarczyć na rynek. Termin...

Agregatowy popyt - (lub popyt zagregowany) To łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach. Agregatowy popyt jest malejącą funkcją ogólnego...

Produkcja faktyczna - To produkcja rzeczywiście wytwarzana w gospodarce. W gospodarce rynkowej, w której produkty wytwarzają przedsiębiorstwa nastawione na zysk, jej poziom wyznaczony...

Produkcja potencjalna - Produkcja, którą można by wytworzyć w gospodarce, gdyby racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji, tj. zasoby pracy, kapitału ziemi. Rozmiary produkcji...

Gospodarka rynkowa - Najważniejsze założenia gospodarki rynkowej: - model dotyczy gospodarki rynkowej w warunkach kapitalizmu tzn w warunkach takiego systemu społeczno-gospodarczego gdzie większość zasobów...

Strona 1 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>RSS - Mapa