Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Infrastruktura procesów logistycznych - Składa się z: - środki transportu i manipulacji, służące do przemieszczania produktów między przedsiębiorstwami, a także wewnątrz nich, - budynki i budowle...

Założenia koncepcji Lean Production - Dotyczą: 1. pracy w grupach i w zespołach, 2. delegowania odpowiedzialności na najniższy szczebel, 3. decentralizacji realizacji wszystkich zadań i funkcji, szczególnie w...

Składniki procesów informacyjnych logistyki - Podstawowe składniki procesów informacyjnych logistyki stanowią: - systemy kodowania i identyfikacji produktów oraz surowców, materiałów, wyrobów gotowych , towarów, - dokumentacja przepływu:...

Procesy logistyczne - Do podstawowych składników procesów logistycznych należy zaliczyć: - procesy przepływu dóbr rzeczowych, - procesy informacyjno-decyzyjne, - zapasy, - infrastrukturę strumieni logistycznych, - koszty procesów logistycznych.

Koncentracja - Koncentracją nazywamy nierównomierny rozdział ogólnej sumy wartości cechy pomiędzy poszczególne jednostki zbiorowości; np. koncentracja wielkości produkcji oznacza, że niewielka liczba...

Zakres usług spedycyjnych - To m.in.: - Sterowanie odbiorem towarów, - Ustalenie wielkości dostaw, - Organizowanie transportu, - Magazynowanie i dysponowanie zapasami, - Dostawy na stanowiska pracy, - Dystrybucja gotowych...

Moduł magazynowy - To jednostka składowania (paleta) oraz moduł transportu (wózek widłowy, układnica międzyregałowa). Powierzchnia modułu: S = l ∙ (2d + s) l...

Definicje z zakresu zapasów - Średni zapas magazynowy - gromadzenie zapasu dla wyrównania zakupów i zużycia. Zapas bezpieczeństwa - liczba jednostek materiału chroniąca przedsiębiorstwo przed nieprzewidzianymi...

Analiza towarów ABC oraz XYZ - Analiza ABC – zazwyczaj można wyodrębnić trzy podstawowe grupy asortymentu: Grupę A – zapasy o dużym udziale w obrocie i najmniejszej...

Magazynowanie - To zespół czynności związanych z: - Przyjmowaniem, - Przemieszczaniem, Składowaniem, - Ochroną, - Kontrolą, - Kompletacją, - Ewidencją, - Wydawaniem.

Zalety stosowania EDI w gospodarce - EDI polega na zastąpieniu obiegu dokumentacji papierowej dokumentacją elektroniczną. Rozwój tej formy wymiany danych rozwinął się wraz z rozwojem sieci...

Zasady obliczania liczby kontrolnej kodu kreskowego - Ze względu na uniknięcie błędów przy wczytywaniu (skanowaniu) kodu, komputer sprawdza według określonego algorytmu liczbę kontrolną. Liczbę tę oznacza się...

Strona 9 z 14
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>RSS - Mapa